FI SV EN

Ohjeet, määräykset ja suositukset

Sivulle on koottu valtion henkilöstöhallinnon voimassa olevat ohjeet, määräykset ja suositukset.   

2017

Valtion matkustussääntö, matkahallinto ja matkustuksen ohjaus, 7.12.2017
Voimassaoloaika 1.1. - 31.12.2018
Suositus muutosturvasta
Voimassaoloaika 11.9.2017 - toistaiseksi
Ohje karenssisopimus ja tehtävien järjestäminen palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä, 10.8.2017
Voimassaoloaika 10.8.2017 - toistaiseksi
Virkamiesten sivutoimet, 29.3.2017
Voimassaoloaika 3.4.2017 - toistaiseksi
Virkamiesten luontoisedut, 1.3.2017
Voimassaoloaika 6.3.2017 - toistaiseksi
Valtion virka-autojen käyttöä koskevista käytännöistä, 1.3.2017
Voimassaoloaika 6.3.2017 - toistaiseksi
Suositus kokouspalkkioiksi, 31.1.2017
Voimassaoloaika 1.2.2017 - toistaiseksi
Valtion virkamiesten ja työntekijöiden vuosilomia koskevat soveltamismääräykset ja -ohjeet, 9.1.2017
Voimassaoloaika 1.2.2017 - 31.1.2018

2016

Hallinnonalan neuvotteluviranomaiset, 20.12.2016
Voimassaoloaika 1.1.2017 - toistaiseksi
Suositus valtion virastojen johtokuntien palkkioista, 20.12.2016
Voimassaoloaika 20.12.2016 - 31.1.2018
Sopimuskauden 2017-2018 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset, 12.12.2016
Voimassaoloaika 1.2.2017 - 31.1.2018
Työaikasopimuksen ja työaikalain soveltaminen, 12.12.2016
Voimassaoloaika 1.2.2017 - 31.1.2022
Ohje virantäytössä noudatettavista periaatteista, 29.11.2016
Voimassaoloaika 1.12.2016 - toistaiseksi
Määräykset työajan pidennyksen toimeenpanosta, 4.10.2016
Voimassaoloaika 4.10.2016 - 31.1.2018
Valtion henkilöstön työterveyshuolto, 30.9.2016
Voimassaoloaika 1.10.2016 - toistaiseksi
Eräät ulkomaantyön palvelussuhteen ehdot, 18.5.2016
Voimassaoloaika 1.7.2016 - 31.12.2017

Valtion ylimmän virkamiesjohdon sidonnaisuus- ja sivutoimitiedot, 19.2.2016  
Voimassaoloaika 19.2.2016 - toistaiseksi

2015

Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja taloudellinen tuki, 21.12.2015 
Voimassaoloaika 1.1.2016 - toistaiseksi

Muutosten johtaminen ja muutosturva valtionhallinnossa, voimassaolon jatkaminen, 18.12.2015
Jatkaa alla olevan päätöksen VM/305/00.00.00/2012 voimassaoloa 1.1.2016 - toistaiseksi
Muutosten johtaminen ja muutosturva valtionhallinnossa, 15.2.2012
Voimassaoloaika 1.1.2016 - toistaiseksi

Valtiotyönantajan Tahti-henkilöstötietojärjestelmän ylläpito, 27.11.2015
Voimassaoloaika 1.1.2016 - 31.12.2020
Etätyön periaatteet ja palvelussuhteen ehdot, 10.11.2015
Voimassaoloaika 10.11.2015 - 9.11.2020
Suositus työpaikan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvän palkkakartoituksen analyysin julkistamisesta, 28.8.2015
Voimassaoloaika 28.8.2015 - toistaiseksi

Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla - Päihdehaitat hallintaan! 6/2015

Määräys neuvotteluviranomaisen/viraston tilastoyhteistyöstä, 1.2.2015
Voimassaoloaika 1.1.2015 - 31.12.2019

2014

Valtion palkanlaskennassa palkoista pidätettävien erien perintäkäytäntö muuttuu 1.1.2015 lukien, 1.12.2014
Voimassaoloaika 1.1.2015 lukien -
Tarkentavien virka- ja työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointi, 31.3.2014
Voimassaoloaika 1.4.2014 - 31.1.2017  (Kirjettä päivitetään parhaillaan 1.2.2017)

2013

Valitse oikein - Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin, 20.12.2013

Henkilöstövoimavarojen siirtäminen hallinnonalalta toiselle, 20.2.2013
Liitekuvio 
Voimassaoloaika 20.2.2013 - toistaiseksi

2011

Määräaikaistarkastelun hyvät käytännöt, 14.12.2011
Voimassaoloaika 14.12.2011 - toistaiseksi

2010

Vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista, 23.8.2010
Voimassaoloaika 28.5.2010 - toistaiseksi

Valtion työsopimuslomakemalli, 27.4.2010
Voimassaoloaika 27.4.2010 - toistaiseksi

2007 ja vanhemmat

Suositus sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa, 17.4.2007
Voimassaoloaika 17.4.2007 - toistaiseksi

Virka- ja työehtosopimusten toimittaminen sosiaali- ja terveysministeriölle, 21.12.2004
Voimassaoloaika 21.12.2004 - toistaiseksi

Ohjeet viraston ulkopuolisten tahojen kustantamista matkoista, 23.5.2001
Voimassaoloaika 1.6.2001 - toistaiseksi

Nimittämiskirjat, 15.11.1994
Toistaiseksi

Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille myönnettävät virkavapaudet ja vastaavat vapaudet, 18.5.1989
Voimassaoloaika 1.6.1989 - toistaiseksi

Ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenmaksujen periminen valtion virkamiesten palkasta, 17.2.1983

Ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenmaksujen periminen valtion virkamiesten palkasta, 18.6.1969

Toimihenkilö- ja työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen perintä työnantajan toimesta, 18.2.1969