FI SV EN

Sopimustoiminta

Ihmisiä pöydän ääressä. Kuva: Maskot / Gorilla.

Neuvottelu- ja sopimustoiminta

Valtiovarainministeriö / Valtion työmarkkinalaitos (VTML) on yksi valtakunnallisista työmarkkinoiden keskusjärjestöistä. Valtion keskustason yhdistetyn virka- ja työehtosopimuksen tekevät VM/VTML ja pääsopijajärjestöt, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Palkansaajajärjestö Pardia sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Sopimukset koskevat yleensä koko valtion budjettitalouden piirissä olevaa henkilöstöä eli valtion budjettitalouden yksiköitä; ministeriöitä sekä muita valtion eri hallinnonaloilla toimivia virastoja ja laitoksia.

Virka- ja työehtosopimus tulee voimaan, kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Kun sopimuksesta aiheutuu lisämenoja, alistetaan se eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtion sopimuksella sovitaan valtion työmarkkinaratkaisun kustannuspuite. Sopimukseen sisältyvät  määräykset koko valtionhallintoa koskevista sopimuksenvaraisista palvelussuhteen ehdoista ja niiden kehittämisestä samoin kuin mahdolliset neuvottelu- ja tarkastelulausekkeet.

Lisätietoa

Sopimukset (linkki sivulle)
Valtion matkustussääntö 2017, julkaisu 1a/2017 (Julkaisutilaukset oheisesta linkistä valtioneuvoston verkkokirjakauppa
Hallinnonalan neuvotteluviranomaiset, määräys 20.12.2016
Sopimuskauden 2017-2018 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset, määräys/suositus 12.12.2016
Määräykset työajan pidennyksen toimeenpanosta, määräys 4.10.2016
Valtion virka- ja työehdot 2014 - 2017, julkaisu 10a/2014 
Sopimuskauden 2014 - 2017 toisen jakson palkkaratkaisun toimeenpanomääräykset, määräys/suositus 1.9.2015
Sopimuskauden 2014 - 2017 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset, määräys 3.12.2013
Työmarkkina-avain, opas työmarkkinajärjestelmästä

Yhteystiedot

Neuvottelujohtaja
Seija Petrow
puh. 02955 30100
etunimi.sukunimi@vm.fi

Hallitusneuvos
Tuomo Vainio
puh. 02955 30144
etunimi.sukunimi@vm.fi