Työ 2.0

Työ 2.0 on Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistön ja Valtorin yhteistyöhanke, joka antaa työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työnteon tapojen uudistamiseen.

Hankkeessa luodaan yhdessä valtion virastojen kanssa käytäntöjä, jotka poistavat fiksun työn tekemisen esteitä. Uudelleentarkastelun ja kehittämisen kohteena ovat johtaminen, toimintatavat, osaaminen, työympäristöt sekä uuden teknologian hyödyntäminen. 

Työ 2.0 -uutiskirje (28.3.2018)

Kohti verkostojen verkostoa

Työ 2.0 - Lupa tehdä fiksummin -esittelymateriaali

Työ 2.0 -aakkoset

Työ 2.0 verkkoaivoriihen tulokset

Muutoksentekijät -blogi

Yhteystiedot

Virpi Einola-Pekkinen, valtiovarainministeriö, etunimi.sukunimi@vm.fi
Reetta Ripatti, Senaatti, etunimi.sukunimi@senaatti.fi
Leena Peltola, Valtiokonttori, etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi
Tiina Willman, Valtori, etunimi.sukunimi@valtori.fi