Hyppää sisältöön
Media


Lyhennelmä
Erityisopettaja X:n määräaikainen virkasuhde oli purettu 3.5.2002. Purkaminen oli tapahtunut 26.4.2002 lukien. Päätöksen perusteluna oli ollut, ettei X pyynnöistä ja ohjeista huolimatta ollut toimittanut työnantajalle poissaolostaan sairauslomatodistusta 31.3.2002 jälkeen. Työnantajalla oli ollut tieto siitä, että X oli ajalla 3. - 21.4.2002 työkyvytön. X oli lääkärinlausuntojen mukaan ollut työkyvytön myös 11.4. - 31.5.2001.

X:ää ei kuultu ennen virkasuhteen purkamista virkamieslain 66 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Olosuhteet huomioon ottaen hänen kuulemisensa ei myöskään olisi ollut mahdotonta. X:n virkasuhteen purkamisessa oli siten tapahtunut menettelyvirhe. X:n virkasuhde oli purettu häntä kuulematta ja olosuhteissa, joissa hänen poissaolonsa olivat aiheutuneet sairaudesta ja myös siitä, että häntä oli kielletty tulemasta työpaikalle. X oli ollut tietoinen siitä, että työnantaja oli ainakin 2.4.2002 lukien löytänyt hänelle sijaisen ja että hänen ilmeisesti oletettiin olevan sairauslomalla toukokuun loppuun saakka. Pelkästään sitä, että X oli laiminlyönyt toimittaa työnantajalle ajoissa todistuksen sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestään ei näissä oloissa tullut pitää sellaisena törkeänä virkavelvollisuuksien laiminlyömisenä, jonka nojalla X:n virkasuhde olisi voitu virkamieslain 33 §:n nojalla heti purkaa.

Oikaisuvaatimus hyväksyttiin.


KHO:2003:2726
Päätös virkasuhteen purkamisesta 3.5.2002 oli perustunut X:n menettelyyn ajalla ennen mainitun päätöksen tekemistä. Näin ollen valituksessa esitetyllä perustelulla, että perusteet X:n virkasuhteen purkamiselle olivat olleet olemassa 20.5.2002 lukien, ei ollut tässä asiassa oikeudellista merkitystä. Tämän vuoksi ja muutoin virkamieslautakunnan päätöksessä mainituilla perusteilla korkein hallinto-oikeus ei muuttanut virkamieslautakunnan päätöksen lopputulosta, joka siis jäi pysyväksi.


Valtion_virkamiesL_33_§