Hyppää sisältöön
Media

Asiantuntijat: Joukkolainamarkkinoiden kehittäminen tukisi kasvua ja työllisyyttä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2017 9.51
Tiedote

Työryhmä ehdottaa joukkolainamarkkinoiden kehittämistä, jotta varmistetaan yritysten mahdollisuudet kasvaa, työllistää ja jatkaa toimintaansa. Työryhmän mukaan ehdotukset muun muassa tehostaisivat joukkolainamarkkinoita ja vähentäisivät velkojien haluja hakea yrityksiä konkurssiin.

Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevaksi lainsäädännöksi sekä selvittää joukkolainamarkkinoiden kehittämistä ja toimivuuden parantamista. Laaja-alaisessa työryhmässä oli edustajat keskeisistä viranomaisista ja etujärjestöistä.

Työryhmä avaa keskustelun yrityssaneerauksen uudistamisesta

Työryhmä ehdottaa, että joukkolainoja pitäisi voida muuttaa osakkeiksi yrityssaneerauksessa ilman osakkeenomistajien suostumusta. Nykyisin yrityksen osakkeenomistajien pitää antaa suostumuksensa tälle niin sanotulle velkakonversiolle. Työryhmä pitää tätä keskeisimpänä esteenä joukkolainamarkkinoiden kehittymiselle erityisesti institutionaalisten sijoittajien näkökulmasta.

Jos omistajien suostumusta ei tarvittaisi, yrityssaneerauksesta tulisi velkojille houkuttelevampi vaihtoehto. Tämä vähentäisi velkojien halua hakea yrityksiä konkurssiin, työryhmä arvioi.

Velkakonversiossa velkojat saisivat erikseen määritellyn omistusosuuden yrityksestä ja vanhojen osakkaiden omistusosuus vastaavasti pienenisi. Ehdotuksen taustalla on muun muassa kokemukset Talvivaaran yrityssaneerauksesta.

Kotimaisten joukkolainojen houkuttelevuus paranisi

Työryhmä pyrkii ehdotuksellaan tukemaan kasvua, työllisyyttä, yrittäjyyttä ja yritystoiminnan jatkuvuutta sekä monipuolistamaan yritysten rahoituskanavia. Uudistus myös parantaisi kotimaisten joukkolainojen houkuttelevuutta suhteessa ulkomaisiin joukkolainoihin, mikä on tärkeää suomalaisten yritysten kasvumahdollisuuksille.

Joukkolainat ovat yleistyneet yritysten rahoitusmuotona viime vuosina. Vuoden 2015 alussa kotimaisten toimijoiden liikkeeseen laskemien joukkolainojen yhteenlaskettu nimellisarvo oli noin puolet osakemarkkinoiden arvosta.

Työryhmä teki kaksi vaihtoehtoista ehdotusta velkakonversiosta yrityssaneerauksessa. Toinen rajautuu pörssiyhtiöihin ja listattujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijoihin. Toinen vaihtoehto koskee kaikkia yrityksiä.

Ehdotukseen velkakonversiosta jätettiin työryhmässä kolme eriävää mielipidettä. Oikeusministeriö katsoo eriävässä mielipiteessään muun muassa, että yrityssaneerauslainsäädäntöön mahdollisesti tehtävät muutokset ovat niin laaja-alaisia ja periaatteellisesti merkittäviä, että ne tulee valmistella erikseen.

Ehdotukset joukkolainanhaltijoiden oikeuksista tarkentuivat

Työryhmä oli jo aiemmin valmistellut yksimielisen ehdotuksen, joka selkeyttäisi joukkolainanhaltijoiden edustajien toimintaoikeuksia. Työryhmä hioi ja täydensi nyt ehdotuksia 24. lokakuuta julkistetun lausuntopalautteen pohjalta. Tästä ehdotuksesta työryhmä oli yksimielinen.

Joukkolainanhaltijoiden edustaja on yritys, joka edustaa sijoittajia liikkeeseenlaskijoiden eli rahoitusta hakevien yritysten suuntaan. Uuden lainsäädännön tavoitteena olisi muun muassa lisätä oikeusvarmuutta ja tehostaa joukkolainamarkkinoita.

Lisäksi työryhmä ehdottaa joitain muita pieniä lakimuutoksia, jotka kehittäisivät joukkolainamarkkinoita.

Ratkaisut lausuntopalautteen pohjalta

Valtiovarainministeriö lähetti työryhmän ehdotukset lausuntokierrokselle perjantaina 27. tammikuuta. Lausuntoaika päättyy 10. maaliskuuta.

Kehittämisehdotusten jatkovalmistelun organisointia ja aikataulua arvioidaan lausuntopalautteen perusteella maalis-huhtikuussa. Työryhmä ehdottaa, että hallitus antaisi täydennetyn esityksensä joukkolainanhaltijoiden edustajien oikeuksista eduskunnalle toukokuussa ja laki tulisi voimaan ensi syksynä.

Työryhmän selvitys

Lausuntopyyntö

Kysymyksiä ja vastauksia joukkolainamarkkinoista ja joukkolainanhaltijoiden edustajasta

Työryhmä selkeyttäisi joukkolainanhaltijoiden edustajien toimintaoikeuksia (tiedote 1.7.2016)

Ehdotus joukkolainanhaltijoiden edustajasta sai tukea lausuntokierroksella (uutinen 24.10.2016)

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, siviilioikeuden emeritusprofessori Jarno Tepora, puh. 040 554 2807, jarno.tepora(at)helsinki.fi

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, puh. 02955 30215, ilkka.harju(at)vm.fi

Finanssineuvos Urpo Hautala, puh. 02955 30276, urpo.hautala(at)vm.fi

Rahoitusmarkkinat kärkihankkeet