Hyppää sisältöön
Media

Digitalisaatiota edistävä asiantuntijatuki kunnille ja virastoille saa jatkoa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2022 14.08
Tiedote

Valtiovarainministeriö jatkaa onnistuneen pilotointivaiheen jälkeen myös vuonna 2022 Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa asiantuntijatuen tarjoamista kunnille ja valtion virastoille. Tavoitteena on edistää kansallisia hallitusohjelman ja Digikompassin digitalisaatiotavoitteita. Valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelma rahoittaa asiantuntijatuen, ja DVV vastaa toteutuksesta.

”Haluamme vauhdittaa julkisten palvelujen ja hallinnon digitalisaatiota. Kunnat ja virastot tarvitsevat siinä tueksi asiantuntijoita, joiden saaminen ei aina ole helppoa. Tarjoamalla asiantuntijatukea haluamme auttaa erityisesti pieniä kuntia niiden digihaasteissa. Kumppanuudet palvelujen kehittämisessä mahdollistava myös hyvien ratkaisujen jakamisen”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Asiantuntijat voivat olla esimerkiksi palvelumuotoilijoita, muutosjohtamisen asiantuntijoita tai käytettävyysosaajia. Tavoitteena on parantaa nykyisten tai kehitteillä olevien digitaalisten palvelujen laatua, saavutettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Asiantuntijatuen vuoden 2022 hakukierroksen valmistelu on käynnissä, ja DVV järjestää hausta informaatiotilaisuuden 17.2.2022. Vuoden 2022 aikana tullaan viestimään projekteissa syntyvistä tuloksista ja yhteiskehittämisen hyvistä käytännöistä, jotta ne ovat laajasti kaikkien hyödynnettävissä.

Vuoden 2021 asiantuntijatuen piloteista hyviä kokemuksia

Asiantuntijatuen toimintamallia kokeiltiin ja kehitettiin syksyllä 2021 toteutetuissa neljässä pilotissa. Piloteille asetetut tavoitteet saavutettiin, ja osallistujien sitoutuminen ja innostus projekteihin oli vahvaa. 

Ruokaviraston ja Ely-keskusten pilotissa pureuduttiin luomurehuviljelijöiden palvelutarpeisiin, määriteltiin tavoitteet sujuvalle sähköiselle asioinnille ja kehitettiin palvelua asiakaskeskeisemmäksi. Oikeusrekisterikeskuksen ja oikeusministeriön pilotissa sähköistä asiointia kehitettiin empatian ja asiakasymmärryksen pohjalta. Tämä kehittämistyö on jatkunut myös kokeilun päätyttyä.

Sipoon ja muiden osallistujakuntien pilotissa syntyi kuvaus puolesta asioinnin toteutustavoista ja visiosta kuntien sähköisissä palveluissa. Samalla kehittäjät tunnistivat kuntien yhteisen tarpeen saada yhtenäistä ohjeistusta ja tukea digipalvelujen kehittämiseen. Kymenlaakson kaupunkien ja elinkeinoalan toimijoiden pilotissa toimijat määrittelivät Kymenlaakson alueen yrityksille suunnatun palvelutarjonnan tavoitteet ja toimet, joilla niihin päästään. Tämän myötä eri toimijat verkostoituivat aikaisempaa vahvemmin keskenään. 

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä digitalisaation ja teknisen kehityksen saralla. Tavoitteena on tukea ja kannustaa viranomaisia tuomaan palvelunsa kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina vuoteen 2023 mennessä. Asiantuntijatuki on yksi Digitalisaation edistämisen ohjelman toimenpiteistä, jolla tätä tavoitetta edistetään.  

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö, 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)gov.fi 
Erityisasiantuntija Heli Hänninen, valtiovarainministeriö, 0295 530 255, heli.hanninen(at)gov.fi 
Johtava asiantuntija Sirpa Fourastie, Digi- ja väestötietovirasto, 0295 535 194, sirpa.fourastie(at)dvv.fi 
Hankepäällikkö Annette Hotari, Digi- ja väestötietovirasto, 0295 535 028, annette.hotari(at)dvv.fi