Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lausuntoyhteenveto
Eettiselle tietopolitiikalle on tilausta

Valtiovarainministeriö 15.11.2018 10.08
Uutinen

Valtiovarainministeriö sai määräajassa 80 lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi eettisestä tietopolitiikasta tekoälyn aikakaudella. Suurimmassa osassa lausuntoja korostettiin, että Suomi tarvitsee eettistä tietopolitiikkaa ja selonteko on tervetullut avaus. Lausuntoaika päättyi 31. lokakuuta.

Selonteolla määritetään Suomeen tietopoliittisia periaatteita ja linjauksia, jotka ohjaavat kehitystä digitalisoituvassa yhteiskunnassamme. Selonteon teemoina ovat muun muassa tietopolitiikan määrittäminen, tekoälyn hyödyntäminen laajasti, osaamisen kehittäminen sekä taloudellinen kilpailukyky. Huomiota on myös kiinnitetty osallisuuteen ja luottamukseen.

Etiikka, kansalaiset ja tutkimus vahvemmin esiin

Lausunnot olivat asiantuntevia ja niissä tuotiin monipuolisesti esille erilaisia näkökulmia tietopolitiikkaan liittyen. Lausunnot käsiteltiin yhteistyössä kahdeksan ministeriön voimin työpajassa marraskuun alussa. Työpajassa keskityttiin havaintoihin, joilla voidaan parantaa selontekoa sekä käytiin keskusteluja lausunnoista. Työskentelytapa on uusi.

Tietopoliittisen selonteon seuraavassa versiossa tullaan huomioimaan erityisesti kansalaisten sekä tutkimuksen roolin vahvistaminen. Myös etiikan osuutta tietopoliittisessa selonteossa aiotaan vahvistaa saadun palautteen perusteella. Tietopoliittiseen selontekoon ei ole tulossa suurempia rakenteellisia uudistuksia, koska lausuntojen yleissävy oli positiivinen.

Tietopoliittisen selonteon ja siihen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun avulla muodostetaan Suomeen uusi politiikkalohko, tietopolitiikka. Lausuntokierros oli osa tietopoliittisesta selonteosta käytyä keskustelua.

Tietopoliittinen selonteko annetaan eduskunnalle loppuvuoden 2018 aikana.

Lausuntoyhteenveto

Lisätietoja

Johtava asiantuntija, sihteeristön puheenjohtaja Olli-Pekka Rissanen, puh. 02955 30364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi

Alivaltiosihteeri, valmisteluryhmän puheenjohtaja Päivi Nerg, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, p. 02955 30216, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Tietopoliittisesta selonteosta vm.fissä

Twitterissä aihetunnisteella #tietopolitiikka

Hallitus linjasi strategiaistunnossaan 29.1.2018, että hallitus antaa eduskunnalle tietopolitiikkaa ja tekoälyä sekä niiden eettisiä kysymyksiä tarkastelevan selonteon eduskunnalle syksyllä 2018.  Selonteon on valmistellut erillinen ministeriryhmä, kaikista ministeriöistä muodostuva valmisteluryhmä sekä sihteeristö tukenaan erilaisia avoimia verkostoja. Verkostoissa materiaalia on työstänyt noin kaksisataa henkilöä yhteiskunnan eri alueilta. Luonnos selonteoksi laadittiin kevään ja kesän 2018 aikana.

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT