Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Budjettiesitys tuo muutoksia valtiovarainministeriön hallinnonalalle

Valtiovarainministeriö
16.9.2016 14.40
Tiedote

Hallitus esittää valtiovarainministeriön hallinnonalalle määrärahoja yhteensä 16 967 miljoonaa euroa. Vähennystä on 350 miljoonaa euroa vuoden 2016 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Määrärahoista on 52 prosenttia valtionosuuksia kunnille ja kuntayhtymille, 27 prosenttia eläkemenoja, 11 prosenttia EU-jäsenmaksuja ja 5 prosenttia virastojen toimintamenoja. Lisäksi määrärahaesityksiin sisältyvät hallinnonalan arvonlisäveromenot, siirrot Ahvenanmaan maakunnalle sekä energiaverotuki elinkeinoelämälle.

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen on 8 543 miljoonaa euroa. Se on 444 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2016 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuuden väheneminen johtuu erityisesti perustoimeentulotuen siirtämisestä Kelalle. Siirron vuoksi kuntien valtionosuuksia vähennetään 362 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi valtionosuutta vähentävät muun muassa edellisellä hallituskaudella 2012 - 2015 ja kevään 2016 kehysriihessä päätetyt valtionosuuden leikkaukset ja hallitusohjelman mukaiset esitykset kuntien tehtävien vähentämisestä.

Määrärahan tasoa nostavat hallitusohjelman mukainen omais- ja perhehoidon kehittäminen sekä muut uudistukset, valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus sekä kuntien verotulomenetysten kompensaatio. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei ole tehty vuodelle 2017 indeksikorotusta.

Kuntien yhdistymisten taloudelliseen tukeen esitetään 27 miljoonaa euroa. Lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna on vajaa 2 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 kuntien yhdistymisiä toteutuu 2 kappaletta.

Esitykseen sisältyy määrärahalisäyksiä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Lisäykset perustuvat sekä väliaikaisten hallintoelimien perustamiseen että valmistelu- ja perustamisvaiheen ICT-kustannuksiin.

Valtion eläkemenot kasvavat

Valtion eläkemenot kasvavat kaksi prosenttia vuodesta 2016. Lisäyksestä valtaosa aiheutuu eläkkeensaajien lukumäärän kasvusta ja pienempi osa indeksimuutoksesta. Eläkkeisiin ja korvauksiin on esitetty yhteensä 4 819 miljoonaa euroa.

Suomen maksuosuus Euroopan unionille

EU-jäsenmaksu arvioidaan olevan kaksi miljardia euroa. Jäsenmaksu perustuu Suomen arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon.

Virastojen määrärahoihin toimintamenosäästöjä

Valtiovarainministeriön hallinnonalan virastojen määrärahoja alentavat hallitusohjelman mukaiset toimintamenosäästöt ja kilpailukykysopimuksen säästöt. Määrärahoiltaan hallinnonalan suurimmat virastot ovat Verohallinto, Tulli, aluehallintovirastot ja Tilastokeskus. Tullilta siirtyy verotustehtäviä Verohallinnolle ja vastaavasti myös määrärahoja siirretään.

Lisätietoja:

talouspäällikkö Jan Holmberg, puh.02955 30156, jan.holmberg(at)vm.fi
ministeri Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen puh. 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Talouspolitiikka