Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Budgetförslaget medför förändringar inom finansministeriets förvaltningsområde

Finansministeriet
16.9.2016 14.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett anslag på 16 967 miljoner euro för finansministeriets förvaltningsområde. Det är 350 miljoner euro mindre än i ordinarie budgeten för 2016.

52 procent av anslagen består av statsandelar till kommunerna och samkommunerna, 27 procent består av pensionsutgifter, 11 procent av EU-medlemsavgifter och 5 procent av ämbetsverks omkostnader. Anslagsförslagen inkluderar dessutom mervärdesskatteutgifterna inom förvaltningsområdet, överföringarna till landskapet Åland samt energiskattestödet åt näringslivet.

Det grundläggande utkomststödet flyttas till FPA

Statsandelen för ordnandet av den kommunala basservicen är 8 543 euro. Det är 444 miljoner euro mindre än i ordinarie budgeten för 2016. Statsandelen har minskat framför allt på grund av att det grundläggande utkomststödet överförts till FPA. Statsandelarna minskas på grund av överföringen med 362 miljoner euro. Statsandelen minskas dessutom bl.a. på grund av nedskärningarna i statsandelen som fastslogs under regeringsperioden 2012-2015 och budgetmanglingen 2016, och de i regeringsprogrammet ingående förslagen om minskning av kommunernas uppgifter.

Anslagsnivån höjs å andra sidan av utvecklandet av närstående- och familjevården i enlighet med regeringsprogrammet samt av andra reformer, av justeringen mellan kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna samt kompenseringen för kommunernas skatteinkomstförluster. Statsandelen för kommunal basservice har i enlighet med regeringsprogrammet inte indexförhöjts för 2017.

För det ekonomiska stödet för kommunsammanslagningar föreslås 27 miljoner euro. Ökningen jämfört med ordinarie budgeten för 2016 är knappa 2 miljoner euro. Två kommunsammanslagningar kommer att genomföras år 2017.

Förslaget innehåller anslagstillägg för beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Tilläggen motiveras både av grundandet av tillfälliga förvaltningsorgan och av IKT-kostnader under berednings- och grundandeskedet.

Statens pensionsutgifter ökar

Statens pensionsutgifter ökar med två procent från 2016. Största delen av ökningen beror på det ökade antalet pensionstagare, en mindre del av indexändringen. För pensioner och ersättningar föreslås sammanlagt 4 819 miljoner euro.

Finlands betalningsandel till Europeiska unionen

EU-medlemsavgiften beräknas vara två miljarder euro. Medlemsavgiften baserar sig på Finlands mervärdesskattebas och bruttonationalinkomst.

Omkostnadsbesparingar i ämbetsverkanslagen

Anslagen åt ämbetsverken inom finansministeriets förvaltningsområde sänks i enlighet med omkostnadsbesparingarna i regeringsprogrammet och besparingarna tack vare konkurrenskraftsavtalet. Skatteförvaltningen, Tullen, regionförvaltningsverken och Statistikcentralen har de största anslagen inom förvaltningsområdet. Från Tullen överförs beskattningsuppgifter och motsvarande anslag till Skatteförvaltningen.

Ytterligare information:

Jan Holmberg, ekonomichef, tfn 02955 30156, [email protected]
Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Finanspolitiken Förvaltningspolitiken Kommunärenden