Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Regeringen främjar frivilliga kommunsammanslagningar – ändringar föreslås i kommunstrukturlagen

Finansministeriet
24.8.2015 11.00
Pressmeddelande

Den nuvarande kommunstrukturlagens bestämmelser som gäller genomförandet av kommunreformen, såsom t.ex. kommunernas skyldighet att utreda sammanslagningar, förutsättningarna för utredningsskyldigheten samt tidsfristerna för utredningarna föreslås bli upphävda.

Förslaget som är under beredning baserar sig på riktlinjerna i statsminister Sipiläs regering.

Förutsättningarna för betalandet av kommunernas sammanslagningsunderstöd och för kompenserandet av minskningen av statsandelarna ska ändras. Iakttagandet av utredningsskyldigheten och tidsfristen för den ska inte längre utgöra någon förutsättning för betalningen eller kompenseringen.

Sammanslagningsunderstöd ska betalas åt alla kommuner som går samman 2017. Lagstadgat sammanslagningsunderstöd ska enligt förslaget betalas för pågående utredningar tills utgången av nästa år.

Bestämmelsen om personalens uppsägningsskydd på fem år föreslås också bli upphävd. Uppsägningsskyddet ska emellertid bevaras i samband med sammanslagningar som träder i kraft före 2017.

Det föreslås att kommunerna i samband med sammanslagningar som träder i kraft 2016 kan komma överens om ändring av sammanslagningsavtalet så att bestämmelsen om uppsägningsskydd inte skulle tillämpas.

Finansministeriet begär ett utlåtande om regeringens propositionsutkast bl.a. från de kommuner som under de senaste åren deltagit i, eller under de närmaste åren kommer att genomföra kommunsammanslagningar. Tidsfristen är den 8 september 2015. Lagändringarna avses träda i kraft ännu under innevarande år.

Ytterligare information

Eeva Mäenpää, lagstiftningsråd, tfn 02955 30266, [email protected]

Kommunärenden