Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallitus edistää kuntien vapaaehtoisia kuntaliitoksia – kuntarakennelakia ehdotetaan muutettavaksi

Valtiovarainministeriö
24.8.2015 11.00
Tiedote

Nykyisestä laista kumottaisiin kuntauudistuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset kuten kuntien velvollisuus selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytykset sekä selvitysten määräajat.

Valmisteilla oleva esitys perustuu pääministeri Sipilän hallitusohjelman linjauksiin.

Kuntien yhdistymisavustuksen maksamisen ja valtionosuuden vähentymisen korvaamisen edellytyksiä muutetaan. Maksamisen tai korvaamisen edellytyksenä ei enää olisi selvitysvelvollisuuden määräaikojen ja selvitysvelvollisuuden noudattaminen.

Yhdistymisavustus maksettaisiin kaikille vuonna 2017 yhdistyville kunnille. Lakisääteinen selvitysavustus maksettaisiin käynnissä oleville selvityksille vuoden 2016 loppuun saakka.

Lisäksi kumottaisiin säännös henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta. Irtisanomissuoja säilyisi kuitenkin ennen vuotta 2017 voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä.

Vuonna 2016 voimaan tulevissa yhdistymisissä kunnat voisivat sopia yhdistymissopimuksen muuttamisesta siten, ettei irtisanomissuojasäännöstä sovelleta.

Valtiovarainministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta lausuntoa muun muassa kunnilta, jotka ovat olleet viime vuosina mukana kuntien yhdistymisissä tai ovat yhdistymässä lähivuosina. Lausuntojen määräaika on 8.9.2015. Lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan vielä kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, puh 02955 30266, [email protected]

Kunta-asiat