Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää Kuntarahoitukselle mahdollisuutta rahoittaa hyvinvointialueiden investointeja

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2022 14.23
Tiedote

Hallitus ehdottaa, että Kuntien takauskeskus voi myöntää takauksia kuntia rahoittavan Kuntarahoitus Oyj:n sellaiselle varainhankinnalle, jota voi käyttää hyvinvointialueille myönnettäviin lainoihin. Jatkossa Kuntarahoitus voisi siis tarjota rahoituspalvelujaan kuntien ohella myös hyvinvointialueille. Hallitus antoi esityksen Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 3. helmikuuta 2022.

Muutoksen myötä Kuntarahoitus Oyj voisi myöntää rahoitusta hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille, niiden omistamille tai määräämisvallassa oleville yhteisöille sekä liikelaitoksille samalla tavoin kuin se voi tällä hetkellä myöntää rahoitusta kunnille, kuntayhtymille, niiden omistamille tai määräämisvallassa oleville yhteisöille sekä liikelaitoksille. Tämä olisi perusteltua sen vuoksi, että hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille siirtyy kunnilla ja kuntayhtymillä tällä hetkellä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu. 
 
Kuntarahoitus Oyj on keskeinen kuntasektoria rahoittava luottolaitos. Lakimuutos ei pakota Kuntarahoitusta laajentamaan antolainaustaan hyvinvointialueille vaan ainoastaan mahdollistaa sen. Varsinaisen päätöksen Kuntarahoitus Oyj:n myöntämän rahoituksen ulottamisesta hyvinvointialueiden toimintaan tekevät aina Kuntien takauskeskus ja Kuntarahoitus Oyj.
 
”Kuntarahoituksella ja Kuntien takauskeskuksella on ollut jo pitkään merkittävä asema kuntien järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien investointien rahoittamisessa. Siksi on luontevaa, että niiden rooli säilyy myös näiden palvelukokonaisuuksien siirtyessä hyvinvointialueille”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero

”Esitykseen liittyvä Finanssivalvonnan linjaus hyvinvointialueiden lainojen sijoittumisesta nollariskiluokkaan ja Kuntarahoituksen rahoituksen ulottaminen hyvinvointialueille turvaavat hyvinvointialueen mahdollisuudet saada rahoitusta edullisin ehdoin kaikissa markkinatilanteissa. Tämä myös pienentää hyvinvointialueiden ja viime kädessä valtion maksettavaksi tulevia lainanhoitomenojen kustannuksia” ministeri jatkaa. 
 
Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2022.
 
Lisätietoja:

kuntaministerin erityisavustaja Antti Kotti, puh. 0295 160 548, antti.kotti(at)gov.fi
lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, puh. 0295 530 504, ville.koponen(at)gov.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Sirpa Paatero