Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att Kommunfinans ska få möjlighet att finansiera välfärdsområdenas investeringar

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2022 14.23
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att Kommunernas garanticentral ska kunna bevilja Kommunfinans Abp, som finansierar kommunerna, garantier för sådan medelsanskaffning som kan användas för lån som beviljas välfärdsområdena. Kommunfinans kan alltså i fortsättningen således tillhandahålla sina finansieringstjänster utöver kommunerna även till välfärdsområdena. Regeringen överlämnade den 3 februari 2022 riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om Kommunernas garanticentral.

Kommunfinans Abp ska enligt ändringen ha möjlighet att bevilja finansiering till välfärdsområden och välfärdssammanslutningar, till sammanslutningar som de äger eller har bestämmanderätt över och till deras affärsverk på samma sätt som bolaget idag får bevilja finansiering till kommuner och samkommuner, sammanslutningar som de äger eller har bestämmanderätt över och till deras affärsverk. Detta är motiverat eftersom kommunernas och samkommunernas nuvarande organiseringsansvar för uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. 
 
Kommunfinans Abp är ett viktigt kreditinstitut som finansierar kommunsektorn. Lagändringen tvingar inte Kommunfinans att utvidga sin utlåning till välfärdsområdena utan enbart möjliggör det. Det egentliga beslutet om att finansiering som beviljas av Kommunfinans Abp ska utvidgas till att omfatta välfärdsområdenas verksamhet fattas alltid av Kommunernas garanticentral och Kommunfinans Abp.
 
”Kommunfinans och Kommunernas garanticentral har redan länge haft en betydande roll i finansieringen av investeringar i social- och hälsovårdstjänster som ordnas av kommunerna. Därför är det naturligt att deras roll kvarstår också när dessa servicehelheter överförs till välfärdsområdena”, säger kommunminister Sirpa Paatero

”Finansinspektionens beslut om att välfärdsområdenas lån placeras i nollriskklassen och att finansiering från Kommunfinans ska utvidgas till att omfatta välfärdsområdena säkerställer välfärdsområdets möjligheter att få finansiering på förmånliga villkor i alla marknadssituationer. Detta minskar också de låneskötselutgifter som välfärdsområdena och i sista hand staten hamnar att betala”, fortsätter ministern. 
 
Lagändringen avses träda i kraft den 1 maj 2022.
 
Mer information:
Antti Kotti, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 548, antti.kotti(at)gov.fi 
Ville Koponen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 504, ville.koponen(at)gov.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Sirpa Paatero