Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallitus tukee komission toimia kestävän kasvun rahoituksen edistämiseksi

Valtiovarainministeriö
5.7.2018 13.52
Tiedote

Euroopan komission rahoitusalaa koskevat ehdotukset ovat osa kestävän kasvun rahoituksen toimintasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on osaltaan pienentää EU:n ympäristöjalanjälkeä sekä lujittaa EU:n talouden kestävyyttä ja kilpailukykyä.

Euroopan komissio antoi 24. päivänä toukokuuta 2018 kolme asetusehdotusta ja kaksi alemman tason lainsäädännön muutosehdotusta tukeakseen kestävän kasvun rahoitusta EU:ssa. Toimet ovat osa komission kestävän kasvun rahoitusta koskevaa toimintasuunnitelmaa, joka annettiin 8. päivänä maaliskuuta. Suomen hallitus tukee komission tavoitteita.

EU on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan. Komission mukaan tavoitteita tukeviin sijoituksiin tulisi kohdentaa vuosittain 180 miljardia euroa nykyistä enemmän, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet saavutettaisiin. Tällaisen rahoitusvajeen kattaminen ei onnistu pelkästään julkisin toimin, vaan myös yksityistä varallisuutta tarvitaan enemmän kestävän kasvun tukemiseen.

Kriteeristö ympäristön kannalta kestäville sijoituksille

Ensimmäisellä asetusehdotuksella luotaisiin kriteeristö ympäristön kannalta kestäville sijoituksille. Kriteeristön tarkoituksena olisi yhdenmukaistaa ympäristön kannalta kestävien sijoitusten vaatimuksia markkinoilla ja helpottaa sijoittajaa valitsemaan kestäviä sijoituskohteita. 

Kestävyyteen liittyviä tiedonantovelvoitteita sijoitustuotteille

Toisella asetusehdotuksella parannettaisiin sijoitusten kestävyysnäkökulmien ja -riskien avoimuutta. Erityisesti kestävinä rahoitusvälineinä tarjottavien tuotteiden tiedonantovelvoitteita tiukennettaisiin. 
Raportointivaatimusten lisäämisen tarkoituksena olisi parantaa sijoittajien tiedonsaantia rahoitusvälineiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvistä tavoitteista ja riskeistä.

Vähähiilisiä vertailuarvoja

Kolmannella asetusehdotuksella luotaisiin vähähiilinen vertailuarvo ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvo. Vertailuarvot ovat indeksejä, joihin vertaillaan sijoitusportfolion tai rahoitusvälineen tuoton kehitystä. Vähähiilisten vertailuarvojen avulla sijoittajat pystyisivät entistä paremmin vertailemaan sijoituksiaan ympäristökestävyyden näkökulmasta. 

Kestävyysnäkökulmia sijoitus- ja vakuutusneuvontaan

Edellisten lisäksi komissio julkaisi kaksi alemman tason lainsäädännön muutosta, joiden tarkoituksena on lisätä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien tekijöiden huomioimista sijoitus- ja vakuutusasiakkaiden neuvonnassa. Tällä tavoin sijoitus- ja vakuutusneuvojat pystyisivät entistä paremmin suosittelemaan asiakkailleen sijoitustuotteita kestävyysnäkökulmat huomioon ottaen.

Hallitus lähetti asetusehdotuksesta U-kirjelmän eduskunnalle 5. päivänä heinäkuuta. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta. 

Lisätietoja: 

Finanssiasiantuntija Milla Kouri, puh. 02955 30056, [email protected](at)vm.fi
 

Rahoitusmarkkinat Talouspolitiikka