Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Jäteveroa korotetaan ja veropohjaa laajennetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2022 13.47
Tiedote

Jäteverolain uudistamisen tavoitteena on edistää jätteiden hyödyntämistä ja laajentaa jäteveron veropohjaa.

Jäteveron ympäristöohjauksen tason säilyttämiseksi veroa korotettaisiin 70 eurosta 80 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Lisäksi jäteveron piiriin siirrettäisiin viherlipeäsakka sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä kipsijäte, jotka ovat nykyisin jäteveron ulkopuolella, mutta joiden osalta on todettua hyötykäyttöä. 

Veropohjan laajennuksen arvioidaan lisäävän verollisen jätteen määrää noin 85 000 tonnilla vuodessa. Veropohjan laajentaminen toteutettaisiin kahdessa vaiheessa vuosina 2023 ja 2027.
Veronmuutokset kasvattaisivat jäteveron tuottoa yhteensä vuositasolla noin 8 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 toteutettaisiin veronkorotus sekä kipsijätteen sisällyttäminen veropohjaan, jolloin verotulojen arvioidaan kasvavan vuositasolla noin 1,5 miljoonalla eurolla. Tästä veronkorotuksen osuus on miljoona euroa ja kipsijätteen veropohjaan sisällyttämisen osuus noin 0,5 miljoonaa euroa. Viherlipeän siirtäminen veropohjaan vuonna 2027 lisäisi jäteveron tuottoa vuositasolla arviolta noin 6,5 miljoonalla eurolla. 

Jäteveroa maksetaan kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä. Verotuksella halutaan vaikuttaa siihen, että jätteiden hyödyntäminen lisääntyy ja kaatopaikalle sijoittaminen vähenee.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Merja Sandell, puh. 02955 30191, merja.sandell(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, puh. 02955 30248, krista.sinisalo(at)gov.fi (paikalla 26.9. alkaen)