Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Avfallsskatten höjs och skatteunderlaget utvidgas

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 13.47
Pressmeddelande

Syftet med reformen av avfallsskattelagen är att främja återvinningen och att utvidga skatteunderlaget för avfallsskatten.

För att nivån för avfallsskattens miljöstyrande verkan ska bevaras föreslås det att avfallsskatten höjs från 70 euro till 80 euro per ton avfall som förs till en avstjälpningsplats. Dessutom ska grönlutslam samt det gipsavfall som uppkommer vid byggande och rivning börja omfattas av avfallsskatt. För närvarande omfattas dessa avfall inte av skatten, men det har konstaterats att det finns nyttoanvändning för dem. 

En utvidgning av skatteunderlaget beräknas öka mängden skattepliktigt avfall med cirka 85 000 ton per år. Skatteunderlaget ska utvidgas i två etapper 2023 och 2027. Skatteändringarna ökar avfallsskatteintäkterna med totalt cirka 8 miljoner euro per år.

År 2023 ska man genomföra en skattehöjning och inkludera gipsavfall i skatteunderlaget, varvid skatteinkomsterna uppskattas öka med ca 1,5 miljoner euro på årsnivå. Av detta utgör skatteförhöjningens andel en miljon euro och inkluderingen av gipsavfallet i skatteunderlaget en andel på ca 0,5 miljoner euro. Överföringen av grönlut till skatteunderlaget 2027 ökar intäkterna från avfallsskatten med uppskattningsvis cirka 6,5 miljoner euro per år. 

Avfallsskatt betalas för avfall som förs till en avstjälpningsplats. Genom beskattningen vill man öka återvinning av avfall och minska deponering på avstjälpningsplats.

Ytterligare information:
Merja Sandell, regeringsråd, tfn 02955 30191, merja.sandell(at)gov.fi
Krista Sinisalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30248, krista.sinisalo(at)gov.fi (på plats fr.o.m. 26.9)