Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Julkiset hankinnat vaikuttavammiksi – muutoksia Hansel Oy:n toimintaan

Valtiovarainministeriö
10.10.2019 13.23
Tiedote

Hallitus on 10. lokakuuta 2019 antanut esityksen muuttaa Hansel Oy:stä annettua lakia. Esityksellä edistetään julkisten hankintojen kokonaisvaltaista kehittämistä.

Muutosesityksillä lisättäisiin julkisen hallinnon avoimuutta sekä mahdollisuuksia hyödyntää julkisia hankintoja koskevaa tietoa. Muutoksilla edistettäisiin lisäksi julkisia hankintoja koskevien sähköisten järjestelmien kehittämistä sekä mahdollistettaisiin Hanselin yhteistyö eurooppalaisten sisarorganisaatioiden kanssa.

Julkisten hankintojen kehittäminen vaatii avointa ja ajankohtaista tietoa

Julkisten hankintojen kehittämisellä on tärkeä asema pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmaan sisältyy yli 20 kirjausta koskien julkisia hankintoja. Julkisten hankintojen rooli on yhteiskunnallisesti merkittävä, ja hyvin toteutettuina niillä voidaan edistää hallituksen ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita.

Julkisten hankintojen kehittäminen edellyttää vakaata tietopohjaa muun muassa hankintojen volyymeista, kohdentumisesta ja vaikuttavuudesta. Tiedon kerääminen ja julkaiseminen edistävät myös julkisen sektorin avoimuutta.

Hallituksen esityksellä Hanseliin liittyvää lakia muutettaisiin siten, että yhtiö voisi ylläpitää ja kehittää julkisiin hankintoihin liittyvää sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Tämän lisäksi ehdotetaan, että Hanselille annettaisiin hankintatiedon keräämiseen ja käsittelyyn liittyviä tehtäviä. Lakiehdotuksessa esitetään myös, että jatkossa Hansel voisi osallistua kansainvälisten yhteishankintojen toteuttamiseen.

Lisätiedot ja hallituksen esitys kokonaisuudessaan julkaistaan Päätökset-sivulla.

Hansel Oy on valtion ja Suomen Kuntaliiton omistuksessa oleva julkisen sektorin hankintatoimen kehittäjä, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Yhtiön tehtävänä on hankkia muille hankintayksiköille tavaroita ja palveluja, tehdä hankintasopimuksia ja puitejärjestelyjä sekä ylläpitää yhteishankintoina kilpailutettuja sopimuksia. Lisäksi Hansel tuottaa asiakkailleen hankintatoimeen liittyviä asiantuntija- ja kehittämispalveluja.

Muokattu 11.10.2019: Lisätty tiedot Suomen Kuntaliitosta omistajana.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, puh. 02955 30117, hannu.koivurinta(at)vm.fi