Hyppää sisältöön
Media

Kansalaispaneeli puntaroi toimia sananvapauden edistämiseksi ja maalittamisen ehkäisemiseksi

oikeusministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2021 11.12
Tiedote

Tulevana viikonloppuna laaja joukko eri väestöryhmiin kuuluvia henkilöitä on edustettuna sananvapautta käsittelevässä kansalaispaneelissa. Paneeli keskustelee ja tekee ehdotuksia toimista, joilla voitaisiin suojata julkisissa ammateissa toimivia henkilöitä vihapuheelta ja turvata vapaa mielipiteen ilmaisu. Åbo Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos (Samforsk) toteuttaa puntaroivan kansalaispaneelin valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön toimeksiannosta.

Kansalaispaneeli perehtyy tutkimustietoon ja eri näkemyksiin sekä keskustelee toimenpiteistä, joilla voitaisiin ehkäistä vihapuhetta ja maalittamista Suomessa. Kansalaispaneelin johtopäätökset ja suositukset julkaistaan raportissa, joka luovutetaan kuntaministeri Sirpa Paaterolle maaliskuussa.
Kansalaispaneeli koostuu 35 jäsenestä, jotka ovat eri ikäisiä, eri sukupuolia edustavia ja moninaisista taustoista tulevia henkilöitä ympäri Suomea. Åbo Akademi lähetti vuoden 2020-2021 vaihteessa kutsun väestörekisterin pohjalta satunnaisotannalla valikoituneille 3000 täysi-ikäiselle suomalaiselle. 

Kansalaispaneeli on osa OECD:n käynnissä olevaa arviointia Suomen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistamisesta sekä kansalaisten mahdollisuuksista osallistua julkiseen päätöksentekoon Suomessa.  

Julkinen hallinto voi hyödyntää paneelin työn tuloksia monella tapaa. Esimerkiksi kansallinen demokratiaohjelma 2025 tukee kokeiluja, jotka lisäävät väyliä osallistua julkiseen keskusteluun ja yhteiskunnan toimintaan. Joulukuussa 2020 julkaistun Avoimen hallinnon strategian yksi keskeinen painopiste on avoimen hallinnon rooli vuoropuhelun vahvistajana yhteiskunnassa. Tavoitteena on tuoda dialogit vahvemmin hallinnon toimintatavaksi ja vahvistaa vuorovaikutuksellista ammattitaitoa julkisella sektorilla. 

Kansalaispaneeli esittää suosituksia sananvapauden edistämiseksi 

Kansalaispaneelin jäsenet ovat saaneet etukäteen taustatietoa sananvapaudesta Suomessa. Jäsenet kuulevat viikonlopun aikana sekä asiantuntijoiden että vihapuheen uhrien alustuksia aiheesta. Lisäksi he perehtyvät puntaroivan keskustelun ja kriittisen ajattelun periaatteisiin. Tämän jälkeen kansalaispaneeli keskustelee ratkaisuehdotuksista ja muotoilee niistä konkreettiset suositukset. Lopuksi äänestetään suosituksista.  

Kansalaispaneelin työskentelyn avaavat torstaina 11. helmikuuta virtuaalisesti kuntaministeri Sirpa Paateron erityisavustaja Lauri Finér ja finanssineuvos Katju Holkeri valtiovarainministeriöstä. Avaustilaisuuden tallenteeseen ja esitykiin sekä kansalaispaneelin jäsenten käytössä olleisiin taustatietoihin voi tutustua verkossa tilaisuuden jälkeen. 

Lisätiedot:

valtiovarainministeriö: 

Katju Holkeri, finanssineuvos, p. 0407649880, katju.holkeri(at)vm.fi 

Tuomas Parkkari, opetusneuvos, p. 02953 30244, tuomas.parkkari(at)vm.fi

oikeusministeriö: 

Niklas Willhelmsson, yksikön päällikkö, p. 02951 50348, niklas.wilhelmsson(at)om.fi

Åbo Akademi: 

Maija Jäske, tutkijatohtori, p. 0400 864830, maija.jaske(at)abo.fi