Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Medborgarpanel diskuterar åtgärder för att främja yttrandefriheten och förebygga riktade trakasserier

FinansministerietJustitieministeriet
10.2.2021 11.12 | Publicerad på svenska 10.2.2021 kl. 16.55
Pressmeddelande

Under det kommande veckoslutet kommer ett stort antal personer som hör till olika befolkningsgrupper att vara representerade i medborgarpanelen om yttrandefrihet. Panelen diskuterar och lägger fram förslag till åtgärder för att skydda personer som är verksamma inom offentliga yrken mot hatretorik och trygga att de fritt får uttrycka sin åsikt. Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi genomför en dryftande medborgarpanel på uppdrag av finansministeriet och justitieministeriet.

Medborgarpanelen sätter sig in i forskningsrön och olika åsikter och diskuterar åtgärder för att förebygga hatretorik och riktade trakasserier i Finland. Medborgarpanelens slutsatser och rekommendationer publiceras i en rapport som överlämnas till kommunminister Sirpa Paatero i mars. 

Medborgarpanelen består av 35 medlemmar som utgörs av personer i olika åldrar och som representerar olika kön och har olika bakgrund runt om i Finland. Åbo Akademi skickade vid årsskiftet 2020–2021 en inbjudan till 3 000 myndiga finländare som valts ut slumpmässigt utifrån befolkningsregistret. 

Medborgarpanelen är en del av OECD:s pågående utvärdering av hur verksamhetsförutsättningarna för det finländska civila samhället kan stärkas och vilka möjligheter medborgarna har att delta i det offentliga beslutsfattandet.  

Den offentliga förvaltningen kan utnyttja resultaten av panelens arbete på många olika sätt. Till exempel det nationella demokratiprogrammet 2025 stöder försök som ökar kanalerna för deltagande i den offentliga debatten och samhällets verksamhet. En central prioritering i strategin för öppen förvaltning, som publicerades i december 2020, är den öppna förvaltningens roll när det gäller att stärka dialogen i samhället. Målet är att föra dialogen närmare förvaltningen och stärka den interaktiva yrkeskompetensen inom den offentliga sektorn. 

Medborgarpanelen ger rekommendationer för att främja yttrandefriheten 

Medlemmarna i medborgarpanelen har på förhand fått bakgrundsinformation om yttrandefriheten i Finland. Under veckoslutet kommer ledamöterna att höra anföranden från experter och offer för hatretorik i ämnet. Dessutom sätter de sig in i principerna för en dryftande diskussion och kritiskt tänkande. Därefter diskuterar medborgarpanelen förslag till lösningar och utarbetar konkreta rekommendationer om dem. Slutligen hålls en omröstning om rekommendationerna.  

Medborgarpanelens arbete öppnas virtuellt torsdagen den 11 februari av kommunminister Sirpa Paateros specialmedarbetare Lauri Finér och finansrådet Katju Holkeri från finansministeriet. Man kan bekanta sig med upptagningen och presentationerna av öppningsceremonin samt de bakgrundsuppgifter som medborgarpanelens medlemmar har haft tillgång till på webben efter tillställningen. 

Ytterligare information: 

finansministeriet: 

Katju Holkeri, finansråd, tfn 040 764 9880, katju.holkeri(at)vm.fi 
Tuomas Parkkari, undervisningsråd, tfn 029 533 0244, tuomas.parkkari(at)vm.fi

justitieministeriet:

Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 029 515 0348, niklas.wilhelmsson(at)om.fi

Åbo Akademi: 

Maija Jäske, forskardoktor, tfn 0400 864 830, maija.jaske(at)abo.fi