Hyppää sisältöön
Media

Komission direktiiviehdotus pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäytön estämisestä verotuksessa lausunnoille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2021 12.12
Tiedote

Komissio on 22. joulukuuta antanut ehdotuksen neuvoston direktiiviksi, joka koskee niin sanottujen pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäytön estämistä verotuksessa. Ehdotettujen säännösten tavoitteena on pienentää verotulojen menetyksiä, jotka aiheutuvat tällaisten yhtiöiden hyödyntämisestä verotuksen välttelyssä.

Valtiovarainministeriö lähetti direktiiviehdotuksen lausuntokierrokselle 28. joulukuuta. Lausuntoaika päättyy 14. tammikuuta 2022. Ministeriö julkaisee saapuneet lausunnot hankesivuilla.

Ehdotettu sääntely kohdistuu taloudellista toimintaa harjoittaviin yksiköihin sekä niiden omistajiin

Uuden sääntelyn tarkoituksena on asettaa uusia raportointivelvoitteita niin sanottujen pöytälaatikkoyhtiöiden käyttöön liittyen, jotta veroviranomaiset voisivat helpommin tutkia niihin mahdollisesti liittyviä väärinkäytöksiä. Soveltamisedellytysten täyttyessä yksiköltä voidaan evätä verosopimisedut ja sen tekemiä ja saamia suorituksia kohdellaan verotuksessa kyseinen yhtiö sivuuttaen. Ehdotus sisältää myös säännöksiä esimerkiksi automaattisesta tietojenvaihdosta jäsenvaltioiden välillä sekä veronkorotuksista.

Uusi sääntely koskee taloudellista toimintaa harjoittavia jäsenvaltiossa verotuksellisesti asuvia yksiköitä niiden yhtiömuodosta riippumatta. Lisäksi sääntely koskee kyseisten yksiköiden omistajia, jotka ovat luonnollisia henkilöitä tai juridisia henkilöitä.

Direktiivin toimet kohdistuvat niihin yksiköihin, joiden tulot muodostuvat pääosin direktiivissä määritellyistä rajat ylittävistä passiivisista tuloista.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 02955 30437, jari.salokoski(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Meeri Karlsson, puh. 02955 30289, meeri.karlsson(at)gov.fi