Hoppa till innehåll
Media

Kommissionens direktivförslag om förhindrande av missbruk av skalbolag i beskattningen på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2021 12.12
Pressmeddelande

Kommissionen lade den 22 december fram ett förslag till rådets direktiv om förhindrande av missbruk i beskattningen av så kallade skalbolag. Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att minska skatteförluster till följd av att sådana bolag utnyttjas för undvikande av beskattning.

Finansministeriet sände direktivförslaget på remiss den 28 december. Remisstiden går ut den 14 januari 2022. Ministeriet publicerar de inkomna remissvaren på projektets webbsida.

Den föreslagna regleringen gäller enheter som bedriver ekonomisk verksamhet samt deras ägare

Syftet med de nya bestämmelserna är att införa nya rapporteringsskyldigheter i anslutning till användningen av så kallade skalbolag, så att skattemyndigheterna lättare ska kunna undersöka eventuella missbruk i anslutning till dem. När tillämpningsvillkoren uppfylls kan enheten förvägras skatteavtalsförmåner och dess betalningar behandlas i beskattningen utan beaktande av bolaget i fråga. Förslaget innehåller också bestämmelser om t.ex. automatiskt utbyte av information mellan medlemsstaterna samt om skattehöjningar.

De nya bestämmelserna gäller enheter som bedriver ekonomisk verksamhet och som har skatterättslig hemvist i en medlemsstat, oberoende av deras bolagsform. Regleringen gäller dessutom ägarna till enheterna i fråga, som är fysiska eller juridiska personer. 

Åtgärderna enligt direktivet riktar sig till de enheter vars inkomster huvudsakligen består av sådana gränsöverskridande passiva inkomster som anges i direktivet.
 

Mer information:
Jari Salokoski, regeringsråd, tfn 02955 30437, jari.salokoski(at)gov.fi 
Meeri Karlsson, specialsakkunnig, tfn 0295 530 289, meeri.karlsson(at)gov.fi