Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Koulutuspalvelujen kilpailuneutraliteettia parannetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2022 13.30
Tiedote

Arvonlisäverottomien koulutuspalvelujen määritelmää tarkennettaisiin kilpailuneutraliteetin parantamiseksi.

Arvonlisäverottomien koulutuspalvelujen määritelmää tarkennetaan esityksen mukaan siten, että koulutuspalvelujen lain nojalla järjestämisellä ja lain nojalla avustamisella tarkoitetaan Suomen lain mukaista järjestämistä ja avustamista. Koulutuspalvelujen arvonlisäverokohtelua arvioitaisiin siis Suomen lainsäädännön perusteella. 

Myös arvonlisäverotonta koulutuspalvelua vastaavaa, toisen EU-jäsenvaltion lainsäädännön nojalla järjestettävää tai avustettavaa koulutusta, joka ei kilpaile Suomessa verollisesti myytävien koulutuspalvelujen kanssa, vaan kilpailee verottoman koulutuksen kanssa, pidettäisiin arvonlisäverottomana koulutuspalveluna. Tämä lisäys otettaisiin määritelmään erittäin poikkeuksellisten tilanteiden varalta.

Lakimuutoksella on tarkoitus parantaa EU-oikeuden mukaisen neutraliteettiperiaatteen toteutumista. Muutoksella halutaan ratkaista erityisesti Master of Business Administration (MBA) -koulutusohjelmien osalta nykyisin vallitseva epäneutraali tilanne: muutoksen myötä ulkomaiset koulutuksentarjoajat eivät olisi enää arvonlisäverotuksellisesti edullisemmassa asemassa suomalaisiin koulutuksen tarjoajiin nähden. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2022. 

Lisätiedot: 
Hallitusneuvos Suvi Anttila, puh. 0295 530201, suvi.k.anttila(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Paula Laakso, puh. 0295 530370, paula.laakso(at)gov.fi