Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Utbildningstjänsternas konkurrensneutralitet förbättras

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2022 13.30
Pressmeddelande

Definitionen av icke mervärdesskatteskyldiga utbildningstjänster preciseras i syfte att förbättra konkurrensneutraliteten.

Även utbildning som motsvarar icke mervärdesskatteskyldig utbildningstjänst och som ordnas eller understöds med stöd av lagstiftningen i en annan EU-medlemsstat, och som inte konkurrerar med skatteskyldig utbildning som säljs i Finland, utan konkurrerar med skattefri utbildning, ska betraktas som icke mervärdesskatteskyldig utbildningstjänst. Detta tillägg fogas till definitionen med tanke på mycket exceptionella situationer.

Syftet med lagändringen är att förbättra förverkligandet av neutralitetsprincipen enligt EU-rätten. Ett särskilt mål med ändringen är att lösa den nuvarande icke-neutrala situationen i fråga om Master of Business Administration (MBA) - utbildningsprogram. Utländska utbildningsarrangörer kommer efter reformen inte längre att ha en förmånligare mervärdesskatteställning än finländska utbildningsarrangörer. 

Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2022. 

Mer information: 
Suvi Anttila, regeringsråd, tfn 095 530201, suvi.k.anttila(at)gov.fi
Paula Laakso, specialsakkunnig, tfn 0295 530370, paula.laakso(at)gov.fi