Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Kuntien ja kuntayhtymien sähköistä päätöksentekoa helpotetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2020 13.39
Tiedote

Hallitus esittää, että kuntalakia muutetaan määräajaksi. Sähköinen kokous ja sähköinen päätöksentekomenettely voitaisiin ottaa väliaikaisesti käyttöön kunnan tai kuntayhtymän hallituksen päätöksellä kaikissa toimielimissä. Lisäksi sähköisen kokouksen edellytyksiä täsmennettäisiin.

Sähköinen päätöksenteko lisää turvallisuutta koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää kuitenkin, että kunnan tai kuntayhtymän hallintosäännössä on oltava määräykset siitä, millaiset sähköiset kokous- ja päätöksentekomenettelyt sillä on käytössä ja miten kokoukset teknisesti toteutetaan. Jos määräyksiä ei ole, valtuusto joudutaan kutsumaan koolle päättämään tarvittavista hallintosäännön muutoksista, mikä on poikkeusoloissa epätarkoituksenmukaista.

Jos hallintosääntöön on tarpeen tehdä pysyviä muutoksia, valtuusto päättäisi niistä myös väliaikaisen lain voimassaoloaikana.

Myös sähköisen kokouksen teknisiä edellytyksiä täsmennetään määräajaksi. Sähköisen kokouksen teknisenä alustana voisi olla esimerkiksi jokin yleisesti käytettävissä oleva videoneuvotteluohjelmisto. Käytettävissä pitäisi olla ääniyhteyden lisäksi kuvayhteys, mutta kuvayhteyden ei tarvitsisi olla keskeytyksetön.

Lisäksi kunnan tai kuntayhtymän hallitus voisi päättää, että yleisö voisi seurata julkisia kokouksia vain sähköisesti.

Muutoksilla pyritään parantamaan kunnallisen päätöksentekojärjestelmän toimintaedellytyksiä poikkeusoloissa.

Muutokset on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys julkaistaan Päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Erkki Papunen, puh. 02955 30167, erkki.papunen(at)vm.fi

avustava lakimies Marja Liukko, puh. 02955 30566, marja.liukko(at)vm.fi