Hyppää sisältöön
Media

Regeringens proposition
Kommunernas och samkommunernas elektroniska beslutsfattande underlättas

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2020 13.39 | Publicerad på svenska 16.4.2020 kl. 14.19
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att kommunallagen ändras för viss tid. Elektroniska sammanträden och ett elektroniskt beslutsförfarande kan temporärt tas i bruk i alla organ genom beslut av kommunens eller samkommunens styrelse. Dessutom preciseras förutsättningarna för elektroniska sammanträden.

Elektroniskt beslutsfattande ökar säkerheten under de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar.

Den gällande lagstiftningen förutsätter dock att det i en kommuns eller samkommuns förvaltningsstadga ska finnas bestämmelser om hurdana elektroniska mötes- och beslutsförfaranden kommunen tillämpar och hur mötena genomförs tekniskt. Om det inte finns några föreskrifter måste fullmäktige sammankallas för att besluta om nödvändiga ändringar i förvaltningsstadgan, vilket under undantagsförhållanden är oändamålsenligt.

Om det är nödvändigt att göra varaktiga ändringar i förvaltningsstadgan ska fullmäktige besluta om dem också under den temporära lagens giltighetstid.

De tekniska förutsättningarna för elektroniska sammanträden preciseras också för viss tid. Det elektroniska mötets tekniska plattform kan t.ex. vara ett allmänt tillgängligt videokonferensprogram. Utöver ljudförbindelsen ska det finnas en bildförbindelse, men bildförbindelsen behöver inte vara oavbruten.

Dessutom kan kommunens eller samkommunens styrelse besluta att allmänheten får följa offentliga sammanträden endast elektroniskt.

Syftet med ändringarna är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för det kommunala beslutssystemet under undantagsförhållanden.

Ändringarna avses träda kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:

Erkki Papunen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30167, erkki.papunen(at)vm.fi

Marja Liukko, biträdande jurist, tfn 02955 30566, marja.liukko(at)vm.fi