Hyppää sisältöön
Media

Kuntien ja valtion välinen yhteistyö jalostui digitaalista turvallisuutta parantaviksi ratkaisuehdotuksiksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2022 11.49
Uutinen

Digitaaliseen turvallisuuteen liittyviä käytännön kysymyksiä ja haasteita ratkottiin kuntien ja valtion yhteisessä jalostamossa keväällä 2022. Toista kertaa toteuttava jalostamo poiki ratkaisuehdotuksia ja etenemisaskelia haasteisiin, jotka liittyivät digiturvalliseen viestintätyökaluun, kuntien digitalliseen turvallisuuteen ja tiedonhallintalain vähimmäistoimenpiteiden järjestämiseen kunnissa.

Jalostamossa on pureuduttu asioihin, jotka jäävät eri viranomaisten ja toimijoiden väliin. Tällainen yhteistyö on entistä tärkeämpää, kun kunnista siirretään tehtäviä uusille hyvinvointialueille.

Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto toteuttivat kunta–valtio-jalostamon yhdessä muiden toimijoiden kanssa osana julkisen hallinnon strategian toimeenpanoa. 

Tiedonhallintalaki asettaa kunnille velvoitteen vähimmäistoimenpiteiden järjestämiseksi

Kuntien on toteutettava vuonna 2020 voimaan tulleen tiedonhallintalain tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset vuoden 2023 alkuun mennessä. Kunnilta on tullut toiveita lisätukeen, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Erityisesti pienemmissä kunnissa on haaste saada järjestettyä digitaalinen turvallisuus riittävällä tasolla. Hyvinvointialueiden myötä on lisäksi mahdollista, että osa kuntien tietoturvaosaamisesta siirtyy alueille.  

Jalostamon aikana tunnistettiin viisi tiedonhallintalakiin liittyvää tehtävää, jotka ovat täysin kunnan omalla vastuulla sekä viisi helpointa ja haastavinta tietoturvatehtävää, jotka liittyvät tiedonhallintalain täytäntöönpanoon. 

Kunnille yhteisesti tarjottavat digiturvallisuutta tukevista palveluista kustannussäästöjä 

Jalostamossa työstettiin kunnille yhteisesti tarjottavia digiturvallisuutta tukevia palveluita. Kun digitaalisia ratkaisuja hankitaan tai suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken, voidaan saavuttaa merkittäviäkin kustannussäästöjä. Lisäksi ratkaisujen laatu voi parantua, kun resurssit kohdistetaan useiden pienten toteutusten sijaan yhteen yhteiseen ratkaisuun. 

Tunnistettujen digiturvallisuuteen liittyvien palveluiden osalta ryhmä pohti niiden toteutusedellytyksiä yhtenä palveluna.  Jalostamon aikana havaittiin, että lainsäädännön tarkastelua ja kuntien tarpeita pitäisi kartoittaa tarkemmin palvelukohtaisesti.

Digiturvallinen viestintätyökalu viranomaisten ja asiakkaiden väliseen yhteistyöhön 

Työllisyys- ja sosiaalipalveluiden piirissä tehdään monialaista usean toimijan välistä yhteistyötä. Esimerkiksi kunnilla ja Kelalla on yhteisiä asiakkaita, joihin liittyy yhteinen asiakastietojen käsittely. Työskentelyä vaikeuttaa se, että toimijoilla ei ole tällä hetkellä käytössään yhteistä, digiturvallista työvälinettä. 

Jalostamon lopputuloksena oli yhteinen tavoitetila tietoturvallisesta viestintävälineestä, joka on asiakas- ja käyttäjälähtöinen. Esimerkiksi asiakaspalvelun laatu paranisi. Viestintätyökalun laaja hyödyntäminen eri viranomaisten keskuudessa auttaisi tunnistamaan asiakkaiden yksiköllisen palveluiden ja etuuksien tarpeen. Työkalu tukisi lisäksi palveluiden kohdentumisen oikea-aikaisuutta, kun kaikki asiaan liittyvät viranomaiset pääsevät keskustelemaan keskenään. Asiakas saa oikeat etuudet ja palvelut oikeaan aikaan.

Lisätietoja: 
Julkisen hallinnon strategian projektipäällikkö Eeva Kaunismaa, valtiovarainministeriö, eeva.kaunismaa(at)gov.fi
Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö Elisa Kettunen, Kuntaliitto, elisa.kettunen(at)kuntaliitto.fi