Hyppää sisältöön
Media

Kommunernas bygg- och lokalbestånd utreds

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2020 10.00
Pressmeddelande

Som en del av regeringens produktivitetsåtgärder har finansministeriet inlett ett projekt vars första fas är att få en heltäckande bild av kommunernas bygg- och lokalbestånd. Utredningen genomförs av Maakuntien tilakeskus Oy. En styrgrupp har tillsatts som stöd för arbetet.

Det långsiktiga målet med utredningen är att hitta metoder för att minska investeringstrycket i anslutning till kommunernas byggbestånd och att utveckla kommunernas lokalhantering. Samtidigt utreds möjligheterna att skapa en riksomfattande databas.

Ordförande för projektets styrgrupp är understatssekreteraren Päivi Nerg från finansministeriet.

Styrgruppens övriga medlemmar:

  • Virpi Ekholm, fastighetsdirektör, Tammerfors stad
  • Kirsi Kaunisharju, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet
  • Timo Korhonen, direktör, Tilakeskus, Joensuu stad
  • Jukka Latvala, verkställande direktör, Maakuntien tilakeskus Oy
  • Armi Liinamaa, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
  • Minna Perähuhta, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet
  • Jani Pitkäniemi, överdirektör, finansministeriet
  • Juha Sarkio, överdirektör, finansministeriet, tfn
  • Paavo Taipale, chef för samhällsteknik, Finlands Kommunförbund

Mandatperioden för styrgruppen och det sekretariat som tillsatts till stöd för styrgruppen är 10.3.2020 –31.12 .2021.

Ytterligare information:

Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, tfn 02955 30018, Minna-marja.jokinen(at)vm.fi

Pauliina Pekonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30081, pauliina.pekonen(at)vm.fi

Jukka Latvala, verkställande direktör, tfn 029 471 2002, jukka.latvala(at)maakuntientilakeskus.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden