Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunernas bygg- och lokalbestånd utreds

Finansministeriet
24.4.2020 10.00
Pressmeddelande

Som en del av regeringens produktivitetsåtgärder har finansministeriet inlett ett projekt vars första fas är att få en heltäckande bild av kommunernas bygg- och lokalbestånd. Utredningen genomförs av Maakuntien tilakeskus Oy. En styrgrupp har tillsatts som stöd för arbetet.

Det långsiktiga målet med utredningen är att hitta metoder för att minska investeringstrycket i anslutning till kommunernas byggbestånd och att utveckla kommunernas lokalhantering. Samtidigt utreds möjligheterna att skapa en riksomfattande databas.

Ordförande för projektets styrgrupp är understatssekreteraren Päivi Nerg från finansministeriet.

Styrgruppens övriga medlemmar:

  • Virpi Ekholm, fastighetsdirektör, Tammerfors stad
  • Kirsi Kaunisharju, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet
  • Timo Korhonen, direktör, Tilakeskus, Joensuu stad
  • Jukka Latvala, verkställande direktör, Maakuntien tilakeskus Oy
  • Armi Liinamaa, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
  • Minna Perähuhta, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet
  • Jani Pitkäniemi, överdirektör, finansministeriet
  • Juha Sarkio, överdirektör, finansministeriet, tfn
  • Paavo Taipale, chef för samhällsteknik, Finlands Kommunförbund

Mandatperioden för styrgruppen och det sekretariat som tillsatts till stöd för styrgruppen är 10.3.2020 –31.12 .2021.

Ytterligare information:

Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, tfn 02955 30018, Minna-marja.jokinen(at)vm.fi

Pauliina Pekonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30081, pauliina.pekonen(at)vm.fi

Jukka Latvala, verkställande direktör, tfn 029 471 2002, jukka.latvala(at)maakuntientilakeskus.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden