Hyppää sisältöön
Media

Kuntien tehtäväreformi uudistuu ja laajenee

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2016 9.00
Tiedote

Hallitus asetti ohjelmassaan 1 miljardin euron säästötavoitteen kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi. Tässä vaiheessa toimenpideohjelmassa osoitetaan reilun 400 miljoonan euron kustannussäästöt pitkällä aikavälillä. Lisäksi aluehallinnon uudistamisen arvioidaan nostavan kokonaissumman noin 500 miljoonaan euroon.

Koko 1 miljardin euron säästötavoitteen toteuttamiseksi hallitus laajentaa reformin koskemaan koko julkisen sektorin toimintaa. Reformin jatkotyössä hallitus ottaa lisäksi tarkasteltavakseen muun muassa kärkihankkeissa ja muissa reformeissa tapahtuvan toimintojen uudistamisen sekä digitalisaation täyden hyödyntämisen. Hallitus tarkastelee uudistetun reformin tuloksia kehysriihessään keväällä 2017.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 16. helmikuuta käsittelemä toimenpideohjelma perustuu ministeriöiden tekemiin esityksiin. Osa esityksistä pohjautuu kunnilta elo-syyskuussa 2015 tulleisiin ehdotuksiin. Toimenpideohjelman pohjalta valmistellaan hallituksen esitykset vuosina 2016–2017. Tässä yhteydessä tarkentuvat toimenpiteiden kustannus- ja muut vaikutukset.

Esimerkiksi ammattiryhmien työnjakoa uudistetaan

Hallituksen toimenpideohjelmassa kuntien vastuuta terveyteen liittyvistä lausunnoista vähennetään silloin kun se ei liity välittömästi potilaan hoitoon.

Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia väljennetään ja eri ammattiryhmien työnjakoa uudistetaan. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammateissa käynnistetään eri ammattiryhmien välinen tehtävänsiirtojen valmistelu. Tarkasteluun tulee muun muassa lääkäri-sairaanhoitaja, lähihoitaja-hoiva-avustaja ja lääkäri-optikko välinen työnjako.

Pelastustoimea koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Samoin toteutetaan vammaislainsäädännön kokonaisuudistus sekä kevennetään vanhuspalvelulain mukaisia tehtäviä.

Kuntien tehtävien toteuttamistapaa ohjaavia säännöksiä puretaan ja suunnitelmavelvoitteita karsitaan. Kuntien järjestämiä palveluja ohjataan jatkossa ensisijaisesti tulosten kautta eikä sen perusteella kuinka palvelu on tuotettu. Tällaisia hallinnon prosesseja koskevista menettelytavoista on säädetty ainakin 340 eri säännöksessä.

Uudistetaan julkisesti tuettuja kuljetuspalveluja

Kuntien toimintaa sääntelevät suositukset kumotaan mahdollisuuksien mukaan. Jatkossa kuntia ohjataan lähtökohtaisesti lailla tai asetuksilla. Merkittäviä säästöjä saadaan julkisesti tuettujen henkilö-, posti- ja tavarakuljetuksia koskevan lainsäädännön uudistamisella. Kuntien mahdollisuuksia periä kustannuksia vastaavia maksuja parannetaan erityisesti lupa- ja valvontamaksujen osalta. Ohjelma sisältää myös linjauksia kuntien kokeilutoiminnan käynnistämiseen ja innovaatioiden edistämiseen.

Hallituksen tavoite tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta miljardilla eurolla oli jo Kataisen hallituksen tavoitteena vuodesta 2013 lähtien. Tavoite jäi kuitenkin toteuttamatta.
 

Lisätietoja:

Sami Miettinen, ministeri Vehviläisen erityisavustaja, puh. 046 923 4695
Eeva Salmenpohja (STM asiat), ministeri Rehulan erityisavustaja, puh. 050 5719 239