Hyppää sisältöön
Media

Raportti
Mitkä ovat Suomen julkisen talouden näkymät ja haasteet?

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2017 10.01
Tiedote

Valtiovarainministeriö julkaisi 10.2.2017 raportin Suomen julkisen talouden tilasta ja näkymistä. Raportissa tarkastellaan, miltä julkisen talouden ja työmarkkinoiden tilanne näyttävät suhteessa hallituksen asettamiin tavoitteisiin.

Hallituksen tavoitteena on pysäyttää julkisen talouden velkaantuminen, nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin ja tehdä tarvittavat päätökset kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi

Valtiovarainministeriön tarkastelut osoittavat, että hallitus on jäämässä jälkeen eräistä keskeisistä tavoitteistaan. Vaikka viime kuukausina on kuultu joitakin suotuisia talousuutisia, eivät ongelmat julkisessa taloudessa ja työmarkkinoilla ole poistuneet.

Keskiössä työllisyyden kohentaminen ja julkisen talouden rakenteet

Raportin mukaan hallitus voi saavuttaa keskeiset tavoitteensa toimimalla määrätietoisesti hallitusohjelman mukaisesti julkisen talouden vahvistamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi.

Näillä näkymin jo toteutetut työllisyys- ja kasvutoimet eivät riitä vahvistamaan julkista taloutta hallitusohjelman linjaamalla kahdella miljardilla eurolla. Raportin mukaan työllisyystavoitteen saavuttaminen on epätodennäköistä ilman tehokkaita politiikkatoimia, jotka vahvistavat työn kysyntää ja tarjontaa.

Julkisen talouden tehtäviä ja velvoitteita karsimalla tavoiteltu yhden miljardin euron säästö ei ole vielä puoliksikaan koossa. Siksi tarvitaan lisää varmuudella säästöä tuovia toimia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen valmistelu on jo pitkällä, mutta ratkaistavana on edelleen merkittäviä yksityiskohtia. Siirtymävaiheen kustannusten kattamiseksi tarvitaan suurempia säästöjä, jotta nettona päästään kolmen miljardin euron säästötavoitteeseen.

Erityisesti valtiontalous kaipaa vahvistamista

Valtio on jäämässä selvästi hallituksen sille asettamasta alijäämätavoitteesta. Julkista taloutta vahvistavat toimet tulisikin raportin mukaan kohdistaa ensisijaisesti valtiontalouteen.

Tämä tukisi myös EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen velvoitteiden noudattamista.

Suomen julkisen talouden näkymät ja haasteet

Lisätietoja:

ylijohtaja Mikko Spolander puh. 02955 30006, mikko.spolander(at)vm.fi

Talousnäkymät Talouspolitiikka