Suomen julkisen talouden näkymät ja haasteet

Hallituskausi on nyt puolessa välissä, joten on hyvä hetki tarkastella julkisen talouden ja työmarkkinoiden kehitystä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tässä raportissa esitetyt julkisen talouden ja työmarkkinoiden tilaa kuvailevat tarkastelut osoittavat, että hallitus on jäämässä jälkeen eräistä keskeisistä tavoitteistaan. Vaikka viime kuukausina on kuultu joitakin suotuisia talousuutisia, eivät ongelmat julkisessa taloudessa ja työmarkkinoilla ole poistuneet.

Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että hallitusohjelman mittaluokka ja toimien suunniteltu ajoitus vaikuttavat edelleen oikeilta. Kaikki toimet eivät kuitenkaan ole toteutumassa suunnitellun laajuisena tai ne eivät vaikuta riittävän ajoissa.

Näillä näkymin jo toteutetut työllisyys- ja kasvutoimet eivät riitä vahvistamaan julkista taloutta hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetetulla 2 mrd. eurolla. Työllisyystavoitteen saavuttaminen on epätodennäköistä ilman tehokkaita politiikkatomia, jotka vahvistavat työn kysyntää ja tarjontaa.

Julkisen talouden tehtäviä ja velvoitteita karsimalla tavoiteltu 1 mrd. euron säästö ei ole vielä puoliksikaan koossa. Siten tavoitellun säästön saavuttamiseksi tarvitaan vielä huomattava määrä uusia varmuudella säästöjä tuottavia päätöksiä.

Hallitus voi saavuttaa keskeiset tavoitteensa toteuttamalla määrätietoisesti hallitusohjelmassa linjatut tai niille vaihtoehtoiset toimet julkisen talouden vahvistamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Julkista taloutta vahvistavat toimet tulisi kohdistaa ensisijaisesti valtiontalouteen, sillä valtio on jäämässä selvästi sille asetetusta alijäämätavoitteesta. Tämä tukisi myös EU-velvoitteiden noudattamista.

Kieliversiot: