Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Monipaikkainen ja paikkariippumaton valtionhallinto etenee

Valtiovarainministeriö
30.1.2020 15.20
Tiedote

Hallitusohjelmassa paikkariippumattomuus on tunnistettu keskeiseksi keinoksi, kun tavoitellaan valtionhallinnon kilpailukykyä työmarkkinoilla, hallinnon palveluiden ja rakenteiden uudistumista digitalisoituvassa toimintaympäristössä sekä valtionhallinnon työpaikkojen sijoittumista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Työn siirtyminen digitaalisille alustoille mahdollistaa työn tekemisen yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Monipaikkaisen ja paikkariippumattoman valtionhallinnon kehittäminen etenee projektissa, joka käynnistyy valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosastolla helmikuussa 2020. Projektissa tartutaan paikkariippumattomuuden esteisiin niin hallinnollisissa menettelyissä kuin osaamisessa. Tarkoituksena on mahdollistaa henkilöstön työ yhteisissä toimitiloissa, yhtenäistää ohjeistusta työpaikan ulkopuolella työskentelystä ja löytää uusia mahdollisuuksia joustaa henkilöstön yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaan.

”Valtionhallinnossa on jo hyvin joustavat työaikakäytännöt, esimerkiksi etätyö on laajasti käytössä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Työn digitalisoituminen lisää näitä mahdollisuuksia edelleen ja se kannattaa hyödyntää. Projektissa lähdetään sekä luomaan edellytyksiä, että poistamaan esteitä paikkariippumattomalta työltä. Tavoitteena on kilpailukyinen ja moderni hallinto”, projektiryhmän puheenjohtaja Hannu Mäkikangas kommentoi.

Projektissa on kolme työkokonaisuutta

  1. Hallinnolliset prosessit ja menettelyt, jossa tarkastellaan valtionhallinnon toimintatapoja monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden näkökulmasta.
  2. Virkamiesten osaaminen ja johtaminen, jossa tarkastellaan eri rooleissa ja tehtävissä toimivien virkamiesten osaamista ja työtapoja monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden näkökulmasta.
  3. Toteuttamisen tuki ministeriöille ja virastoille, jossa tuetaan käytännön toteutusta hyviä käytäntöjä levittämällä, kokeiluilla, ministeriöiden omia projekteja tukemalla sekä tarjoamalla koulusta ja valmennusta monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden soveltamisessa.

Projektin eteneminen

Projektin työ käynnistyy välittömästi ja jatkuu kevääseen 2021. Ohjelmalle on nimetty projektiryhmä, joka organisoi projektikokonaisuuden ja toimii projektin kehittämisen moottorina. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Hannu Mäkikangas.

Projekti tuottaa ratkaisumalleja ja linjausehdotuksia kahdelle valtiovarainministeriön asettamalle hankkeelle: Alueellistamisen strategian valmistelu sekä Henkilöstöjohtamisen uudistusohjelma. Lisäksi projektia koordinoidaan yhdessä julkisen hallinnon strategian, valtion palvelurakenteen uudistamishankkeen ja toimitilastrategian uudistamishankkeen kanssa.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Hannu Mäkikangas, puh. +35829516001, hannu.makikangas(at)vm.fi