Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

I riktning mot en multilokal och platsoberoende statsförvaltning

Finansministeriet
30.1.2020 15.20
Pressmeddelande

I regeringsprogrammet har platsneutralitet identifierats som en central metod när man vill förbättra statsförvaltningens konkurrenskraft på arbetsmarknaden, förnya förvaltningens tjänster och strukturer i en digitaliserad värld samt placera statsförvaltningens arbetsplatser utanför huvudstadsregionen.

Emedan arbetet i allt större omfattning övergått till digitala plattformar är det möjligt att arbeta oberoende av tid och plats. Utvecklandet av en multilokal och platsoberoende statsförvaltning framskrider i ett projekt som inleds vid finansministeriets avdelning för utveckling av förvaltningen i februari 2020. Projektet tar tag i hindren för platsneutralitet både när det gäller administrativa förfaranden och kompetens. Målet är att göra det möjligt för personalen att arbeta i gemensamma lokaler, förenhetliga anvisningarna om arbete utanför arbetsplatsen och att hitta nya möjligheter till flexibilitet enligt personalens individuella behov och livssituationer.

”Statsförvaltningen praktiserar redan nu mycket flexibla arbetstidsförfaranden, till exempel distansarbete används i stor utsträckning i de uppgifter där det är möjligt. Digitaliseringen av arbetet ökar dessa möjligheter ytterligare och det lönar sig att utnyttja dem. Projektet går ut på att skapa förutsättningar och undanröja hinder för arbete oberoende av ort. Målet är en konkurrenskraftig och modern förvaltning”, kommenterar projektgruppens ordförande Hannu Mäkikangas.

Projektet består av tre arbetshelheter

  1. Administrativa processer och förfaranden där statsförvaltningens verksamhetssätt granskas med tanke på multilokalitet och platsneutralitet.
  2. Tjänstemännens kompetens och ledning där man granskar kompetensen och arbetssätten hos de tjänstemän som arbetar i olika roller och uppgifter med tanke på multilokalitet och platsneutralitet.
  3. Stöd för genomförandet till ministerier och ämbetsverk, vilket innebär att man stöder det praktiska genomförandet genom spridning av god praxis, försök, stödjande av ministeriernas egna projekt samt genom att erbjuda utbildning och handledning i tillämpningen av multilokalitet och platsneutralitet.

Framskridandet med projektet

Projektet inleds omedelbart och det fortsätter till våren 2021. Ministeriet har utsett en projektgrupp för programmet, och gruppen organiserar projekthelheten och agerar motor för utvecklandet av projektet. Ledande sakkunnig Hannu Mäkikangas är ordförande för projektgruppen.

Projektet producerar lösningsmodeller och förslag till riktlinjer för två av finansministeriet tillsatta projekt: Beredningen av en strategi för regionalisering samt Reformprogrammet för personalledning. Projektet samordnas dessutom tillsammans med strategin för den offentliga förvaltningen, projektet för att reformera statens servicestruktur och projektet för att reformera lokalstrategin.

Ytterligare information:

Hannu Mäkikangas, ledande sakkunnig, +35829516001, Hannu.makikangas (at) vm.fi