Hyppää sisältöön
Media

Finanssineuvos Katju Holkeri:
Myös julkisessa hallinnossa luodaan uutta – innovaatiobarometrista tietoa julkisen sektorin innovaatiotoiminnasta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.4.2022 10.12
Kolumni
Katju Holkeri.

Innovaatiot ovat välttämättömiä muuttuvassa maailmassa menestymiselle. Julkisen sektorin innovaatiot jäävät usein unhoon, vaikka odotukset hallintoa kohtaan kasvavat. Valtion ja kuntien yhteinen innovaatiobarometri lisää yhteistä ymmärrystä ja auttaa suuntaamaan toimia vaikuttavammin.

Julkisessa keskustelussa innovaatiot yhdistetään yleensä yrityksiin, yliopistoihin ja teknologiaguruihin, eikä mielikuva ole täysin väärä. Samaan aikaan saattaa kuitenkin unohtua, että myös julkisessa hallinnossa innovoidaan. 

Julkisen sektorin innovaatioiden kautta on parannettu palveluiden ihmislähtöisyyttä ja julkisen hallinnon tuottavuutta sekä luotu uusia mahdollisuuksia yrityksille ja kansalaisyhteiskunnalle. Esimerkkeinä hallinnon läpinäkyvyyttä lisäävästä ja uusia osallistumisen uria avaavasta työstä toimivat Tutkihallintoa.fi-sivusto ja eri hankkeissa hyödynnettävät dialogit. Innovaatioiden tarve kasvaa, kun yritämme tarttua tiedossa oleviin muutoksiin ja vastata yllättäviin tilanteisiin. 

Edelläkävijyys ja vaikuttava innovaatiotoiminta eivät ole kuitenkaan itsestäänselvyyksiä, vaan vaativat jatkuvaa ja pitkäjänteistä kehittämistä. Erityisenä suuntana kuluvana vuosikymmenenä tulee olemaan julkisen sektorin innovaatiotoiminnan kytkeminen ennakointi- ja tulevaisuustyöhön, valtion ohjausjärjestelmään ja yhteiskunnallisten uudistusten tukemiseen. OECD valmisteleekin Suomen tuella systeemisen muutoksen tukemiseen ennakoivan ohjauksen mallia, jonka ytimessä ovat innovaatiot. Sekä Suomessa että OECD:ssa tutkitaan parhaillaan tapoja, joilla innovaatioita voidaan käyttää suurten yhteiskunnallisten missioiden ratkaisemiseen. 

Julkisen sektorin innovaatiobarometri luo kokonaiskuvaa ja auttaa suuntaamaan käytännön toimia

Tarvitsemme mallien luomisen sekä arjen kehittämistyön tueksi tutkittua tietoa. Siksi valtiovarainministeriö kartoittaa Kuntaliiton kanssa julkisen sektorin innovaatioita ja sitä, miten innovaatiotoimintaa on tuettu organisaatioissa. Innovaatiobarometrikysely on lähetetty valtionhallinnon ja muiden julkisen sektorin organisaatioiden ylimmälle johdolle, jolla on merkittävä rooli innovaatiotoiminnan suuntaamisessa ja tukemisessa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on saada uutta tietoa julkisen sektorin innovaatiotoiminnasta ja kannustaa organisaatioita uudistamaan toimintaansa innovaatioiden avulla. Innovaatiobarometri luo osaltaan myös kokonaiskuvaa yleisen hallintopolitiikan haasteista ja mahdollisuuksista. Tätä kautta barometrin onnistunut toteutus auttaa meitä lisäämään myös muun kehittämisen vaikuttavuutta yhteiskunnan hyväksi. 

Katju Holkeri 
finanssineuvos, yksikön päällikkö