Hyppää sisältöön
Media

Organisaatiot kokevat digitaalisten palveluidensa täyttävän lain vaatimukset ja saavutettavuuden hyvin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2023 7.59
Tiedote

Valtiovarainministeriö selvitti digipalvelulain toimeenpanon edistymistä neljännen kerran vuodenvaihteessa 2022–2023. Suurin osa kyselyyn vastanneista koki, että heidän palvelunsa täyttivät lain vaatimukset kokonaan tai suurilta osin.

Kysely oli suunnattu organisaatioille, joita laki koskee. Tällaisia organisaatioita ovat kaikki viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset sekä tietyt lain velvoittamat yritykset, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt. Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta ja sisällön saavutettavuutta. Tämä parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.

Mikäli vastaaja kertoi, ettei lainsäädäntö toteutunut organisaation palvelussa, perusteltiin tätä useimmiten resurssien puutteella. Vastaajat kokivat, että koulutusta ja ohjeistusta lainsäädännön noudattamiseen on hyvin tarjolla, mutta he kaipasivat edelleen erityisesti käytännönläheisiä esimerkkejä.

Kyselyä uudistettu viime vuosista

Kysymyksiä oli muutettu viime vuosista tarkemmiksi ja selkeämmiksi. Lisäksi kyselyyn vastaajia oli huomattavasti vähemmän kuin viime vuosina. Näistä syistä vertailu aiempiin kyselyihin on haastavampaa.

Merkittävimmät muutokset edelliseen kyselyyn verrattuna liittyivät digitaalisen viestinnän mahdollisuuteen palvelussa. Edellisenä vuonna vastaajista 79 prosenttia kertoi, että heidän organisaationsa palvelussa on mahdollista lähettää sähköisesti viestejä. Tänä vuonna osuus oli 96 prosenttia.

Organisaatiot olivat kyselyn mukaan kiinnittäneet huomiota palveluidensa saavutettavuuspuutteiden korjaamiseen. Useat organisaatiot eivät olleet päivittäneet palvelunsa saavutettavuusselostetta edes kerran vuodessa, vaikka lainsäädäntö näin edellyttää. Saavutettavuuspalautetta oli vastaanottanut ainoastaan alle puolet organisaatioista.

Kyselyn tulokset perustuvat organisaatioiden omiin arvioihin 

Kyselyn vastaukset perustuvat organisaatioiden omaan arvioon siitä, onko palveluissa huomioitu ja ymmärretty digipalvelulain vaatimukset ja saavutettavuuden. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekee vuosittain valvontaa, jonka tavoitteena on selvittää, täyttävätkö digipalvelulain soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset. 

Digipalvelujen järjestämiseen liittyvät velvoitteet astuivat voimaan 1. lokakuuta 2019. Kysely on toteutettu vuosina 2020, 2021, 2022 ja 2023. Viimeisimpään kyselyyn vastasi 97 organisaatiota.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, puh. 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)gov.fi

Julkisen hallinnon ICT