Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lausuntopyyntö
Pienet verkkokauppaostot EU:n ulkopuolelta arvonlisäverotuksen piiriin

Valtiovarainministeriö
8.12.2020 10.08
Tiedote

Valtiovarainministeriö ehdottaa verkkokaupan arvonlisäverotukseen uudistuksia. Arvonlisäverolakiin tehtäisiin etämyyntiä ja arvonlisäverovelvoitteita helpottavien järjestelmien käyttöönottoa koskevat Euroopan unionin direktiivien muutokset.

Ehdotukseen sisältyvät seuraavat kokonaisuudet:

  • Enintään 22 euron tavaralähetysten maahantuonnin arvonlisäverovapautus poistettaisiin. Tämä parantaisi EU-yritysten kilpailuasemaa luomalla tasaveroiset olosuhteet vähäarvoisten tavaroiden myyntien osalta.
  • Tuonnin verottomuuden poistoon liittyen enintään 150 euron arvoisiin lähetyksiin sisältyvien maahantuotavien tavaroiden etämyynnille otettaisiin käyttöön uusi yhden yhteyspisteen rekisteröinti-, ilmoitus- ja maksujärjestelmä. Järjestelmää käytettäessä tavaroiden tuonti olisi veroton ja myyjä ilmoittaisi ja maksaisi veron myynneistä rekisteröintijäsenvaltion kautta kaikille verotusvaltioille kuukausittain. Tällä helpotettaisiin tuojina normaalisti toimivien yksityishenkilöiden hallinnollista taakkaa. Ostajat maksaisivat veron ostohintaan sisältyvänä etämyyjälle heti ostoa tehdessään.
  • Jos etämyyjä ei käytä maahantuonnin erityisjärjestelmää, kuljetusliike voisi maksaa arvonlisäverot vastaanottajan puolesta Tullille kuukausittain.
  • Nykyiset yhden yhteyspisteen erityisjärjestelmät laajenisivat kattamaan muutkin kuluttajille myytävät palvelut kuin telepalvelut, radio- ja televisiolähetyspalvelut ja sähköiset palvelut. Lisäksi EU:n sisäinen erityisjärjestelmä kattaisi jatkossa myös tavaroiden etämyynnin. Erityisjärjestelmien käyttö voi laskea merkittävästi yritysten hallinnollisia kuluja.
  • Tavaroiden etämyynnit verotettaisiin kuljetuksen päättymisjäsenvaltiossa riippumatta etämyynnin määrästä kyseisessä jäsenvaltiossa. Nykyinen 35 000 euron vuotuisen jäsenvaltiokohtaisen myynnin raja-arvo siis poistettaisiin, mikä hyödyttäisi Suomea korkean verotason maana. Tämän sijasta pienten yritysten hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi otettaisiin käyttöön EU:n laajuinen 10 000 euron vuosittaisen etämyynnin ja tiettyjen palvelujen myynnin raja-arvo, jonka alittuessa verotus tapahtuisi myyjän sijoittautumisjäsenvaltiossa tai etämyynnin osalta kuljetuksen alkamisjäsenvaltiossa.
  • Tavaroiden verkkokaupan mahdollistava elinkeinonharjoittaja, kuten markkinapaikka, tulisi tietyin edellytyksin verovelvollisiksi myynneistä kuluttajille. Lisäksi markkinapaikoille asetettaisiin velvoite säilyttää tietoja tavaroiden ja palvelujen myynneistä. Tavoitteena on varmistaa veronkannon tehokkuus.

Lainsäädännöllä on tarkoitus muuttaa arvonlisäverolakia sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021.

Valtiovarainministeriö lähetti ehdotukset lausuntokierrokselle maanantaina 7. joulukuuta. Lausuntoaika päättyy 12. tammikuuta.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila, puh. 029 5530 201, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Anna-Mari Seppälä, puh. 029 5530 141, etunimi.sukunimi(at)vm.fi