Hyppää sisältöön
Media

Raportti: Hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmää arvioitava vasta muutaman vuoden päästä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2022 14.21
Tiedote

Valtiovarainministeriö on selvittänyt hyvinvointialueiden uusia tehtäviä ja niistä johtuvia rahoitusjärjestelmän muutoksia. Ministeriön mukaan rahoitusmallin uudistamistarpeita on perusteltua arvioida vasta siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueiden toiminta on alkanut vakiintua ja nykyisen rahoitusmallin sekä alueiden ohjauksen toimivuudesta on kerätty riittävästi kokemuksia.

Valtiovarainministeriö julkaisi hankkeen loppuraportin 21. joulukuuta. Selvityksessä tarkasteltiin erikseen hyvinvointialueiden uusia tehtäviä, rahoitusta ja maakuntaveroa.

Hyvinvointialueiden uusista tehtävistä julkaistiin hankkeen väliraportti tammikuussa 2022. Siinä hyvinvointialueiden uusiksi tehtäviksi esitettiin kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtäviä, öljy- ja kemikaalivahinkojen jälkitorjuntatehtäviä sekä eräitä erityisryhmien asumiseen liittyviä tehtäviä.

Maakuntaveron käyttöönotto edellyttäisi koko hyvinvointialueiden rahoitusmallin uudistamista

Loppuraportissa todetaan, että maakuntaveron käyttöönotto muuttaisi koko hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmää merkittävästi ja edellyttäisi laajojen asioiden ratkaisemista. Mahdollisen verotusoikeuden myötä hyvinvointialueiden rahoitusmalliin tulisi sisällyttää esimerkiksi verotuloihin perustuva tasausjärjestelmä. Lisäksi tulisi arvioida verotusoikeuden vaikutus muun muassa hyvinvointialueiden valtion ohjaukseen, valtion rahoituksen vähentämiseen ja lainanotto-oikeuteen ja investointeihin.

Raportin mukaan hyvinvointialueiden verotusoikeutta ja muita rahoitusmallin uudistamistarpeita voitaisiin tarkastella uudelleen aikaisintaan muutaman vuoden kuluttua. On tärkeää antaa alueille työrauha niiden toiminnan käynnistämiseen.

Työryhmä jatkoi parlamentaarisen maakuntaverokomitean työtä tekemällä teknistä lainsäädäntötarkastelua maakuntaveron edellyttämistä muutoksista verolainsäädäntöön. Hankkeessa käytiin verolainsäädäntöä laajasti läpi ja selvitettiin lainsäädäntömuutostarpeita, joita maakuntaveron käyttöönotto edellyttäisi.

Valtiovarainministeriö asetti selvityshankkeen kesäkuussa 2021. Hankkeen toteuttaminen perustui pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimeenpanoon. Hallitusohjelman mukaan itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin ja hallitus käynnistää valmistelun maakuntaveron käyttöönotosta.

Lisätiedot:
finanssineuvos Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0047 (hyvinvointialueiden uudet tehtävät)
finanssineuvos Teemu Eriksson, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0177 (hyvinvointialueiden rahoitus)
hallitusneuvos Panu Pykönen, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0225 (maakuntavero)