Hoppa till innehåll
Media

Rapport: Välfärdsområdenas finansieringssystem bör utvärderas först om några år

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 14.21
Pressmeddelande

Finansministeriet har utrett välfärdsområdenas nya uppgifter och de ändringar i finansieringssystemet som följer av dem. Det är enligt ministeriet motiverat att bedöma behoven att reformera finansieringsmodellen först efter att välfärdsområdenas verksamhet etablerats och man fått tillräckligt med erfarenheter av hur den nuvarande finansieringsmodellen och styrningen av välfärdsområdena fungerar.

Finansministeriet publicerade projektets slutrapport den 21 december 2022. Välfärdsområdenas nya uppgifter, finansieringen av dem och en eventuell landskapsskatt granskades separat i utredningen.

En halvtidsrapport om välfärdsområdenas nya uppgifter publicerades i januari 2022. Där föreslogs det att kommunernas miljö- och hälsoskyddsuppgifter, uppgifter som gäller efterbehandling av oljeskador och kemikalieolyckor samt vissa uppgifter som gäller boende för grupper med särskilda behov skulle överföras till välfärdsområdena.

Eventuell landskapsskatt förutsätter en övergripande reform av välfärdsområdenas finansiering

I slutrapporten konstateras det att en eventuell landskapsskatt skulle ändra hela välfärdsområdenas finansieringssystem på ett avsevärt sätt, vilket skulle kräva avgörande av omfattande frågekomplex. Välfärdsområdenas finansieringsmodell borde i och med en eventuell beskattningsrätt inkludera till exempel ett utjämningssystem som baserar sig på skatteinkomsterna. Dessutom bör man bedöma beskattningsrättens inverkan på bland annat statens styrning av välfärdsområdena, minskningen av den statliga finansieringen, rätten att uppta lån och investeringar.

Välfärdsområdenas beskattningsrätt och andra behov att reformera finansieringsmodellen kan enligt rapporten granskas på nytt tidigast om några år. Det är viktigt att regionerna får arbetsro för att inleda verksamheten.

Arbetsgruppen fortsatte den parlamentariska landskapsskattekommitténs arbete genom att gå igenom vilka tekniska ändringar landskapsskatten skulle förutsätta i skattelagstiftningen. Projektet gjorde en omfattande genomgång av skattelagstiftningen och utredde lagstiftningsändringar som ibruktagandet av landskapsskatten förutsätter.

Finansministeriet tillsatte utredningsprojektet i juni 2021. Genomförandet av projektet grundade sig på verkställandet av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Enligt regeringsprogrammet möjliggör de självstyrande områdena stegvis övergång till sektorsövergripande landskap och regeringen inleder beredningen av införandet av en landskapsskatt.

Mer information:
Mikko Saarinen, finansråd, finansministeriet, tfn 029 553 0047 (välfärdsområdenas nya uppgifter)
Teemu Eriksson, finansråd, finansministeriet, p. 029 553 0177 (välfärdsområdenas finansiering)
Panu Pykönen, regeringsråd, finansministeriet, p. 029 553 0225 (landskapsskatten)