Hyppää sisältöön
Media

Savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonti lisääntyi matkustamisen palauduttua koronapandemian jälkeen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2023 9.30
Tiedote

Savukkeiden matkustajatuonti lisääntyi viime vuonna 119 prosenttia ja nuuskan 116 prosenttia, ilmenee viranomaisten teettämästä haastattelututkimuksesta. Nousu selittyy matkustajatuontimäärien palautumisella vuosien 2020-2021 poikkeuksellisen matalalta tasolta.

Suomalaiset matkustajat toivat Suomeen viime vuonna noin 319 miljoonaa savuketta ja noin 14,9 miljoonaa rasiaa nuuskaa. Savukkeiden matkustajatuonti lisääntyi 119 prosenttia ja nuuskarasioiden 116 prosenttia toissa vuodesta.

Matkustajatuonnin määrän nousu selittyy pitkälti matkustamisen lisääntymisellä koronapandemian ja siitä johtuvien matkustusrajoitusten purkamisella. Matkalta palanneiden määrä kasvoi haastattelututkimuksessa 211 prosenttia toissa vuodesta. Maahan palanneista matkustajista 11 prosenttia toi mukanaan savukkeita ja 6 prosenttia nuuskaa.

Matkustajatuontitutkimuksen tulokset eivät mittaa ammattimaista laitonta maahantuontia.

Savukkeiden tuontia on seurattu kyselyssä vuodesta 2006 alkaen. Seurantajakson aikana matkustajatuonti on vähentynyt. Korkeimmillaan matkustajatuonti oli runsaat 800 miljoonaa savuketta vuonna 2008. Vuosina 2020-2021 koronapandemian ja matkustusrajoitusten seurauksena matkustajatuontimäärät olivat poikkeuksellisen matalia.

Nuuskan matkustajatuontia tiedusteltiin kyselyssä ensimmäisen kerran vuonna 2009. Seurantajakson aikana nuuskan matkustajatuonti on ollut kasvussa. Tuontimäärä oli korkeimmillaan vuonna 2018, noin 17,5 miljoonaa rasiaa. 

Eniten savukkeita ostetaan laivalta, nuuskaa Ruotsista

Savukkeiden ostopaikat jakautuivat kyselyn mukaan seuraavasti:

  • laivan myymälä: 146 miljoonaa savuketta (46 % matkustajien tuomista savukkeista)
  • Viro: 38 miljoonaa savuketta (12 %)
  • Venäjä: 7 miljoonaa savuketta (2 %)
  • Latvia: 5 miljoonaa savuketta (1 %)
  • jokin muu EU-maa: 61 miljoonaa savuketta (19 %)
  • lentokenttä: 27 miljoonaa savuketta (8 %)
  • muu ostopaikka: 35 miljoonaa savuketta (12 %).

Nuuskan ostopaikat jakautuivat kyselyn mukaan seuraavasti:

  • Ruotsi: 7,5 miljoonaa rasiaa (50 % matkustajien tuomista nuuskarasioista)
  • laivan myymälä: 6,5 miljoonaa rasiaa (44 %)
  • muu ostopaikka: 0,9 miljoonaa rasiaa (6 %).

Omaan ja toisen käyttöön

Matkustajista 65 prosenttia toi savukkeet omaan käyttöön, 24 prosenttia jonkun toisen käyttöön ja 11 prosenttia sekä omaan että toisen käyttöön. Matkustajista 36 prosenttia ilmoitti tuoneensa kerralla enemmän kuin yhden kartongin savukkeita.

Nuuskan matkustajatuonnissa 73 prosenttia matkustajista sanoi tuoneensa nuuskarasiat omaan käyttöön, 16 prosenttia jonkun toisen käyttöön ja 11 prosenttia sekä omaan että toisen henkilön käyttöön. Nuuskaa tuoneista 28 prosenttia toi 1 kilogramman nuuskaa tai enemmän. 

Menetelmänä puhelinhaastattelu

Matkustajatuontia seurataan viikoittain Kantar Publicin toteuttamilla puhelinhaastatteluilla, joihin valitaan joka viikko satunnaisotannalla 500 yli 15-vuotiasta suomalaista (pois lukien Ahvenanmaa). Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat näin ollen yli 26 000 yhteydenottoon. Vuonna 2022 haastatelluista noin 1900 henkilöä oli palannut ulkomailta ja vastasi kyselyyn. Haastattelussa selvitetään tupakkatuotteiden matkustajatuontia kahden edellisen viikon aikana. 

Satunnaisotannalla saadut vastaukset yleistetään väestötasolle siten, että kunkin väestöryhmän vastaukset kuvaavat sen väestöryhmän kokoa. Matkustajatuontitulosten vaihteluväli on savukkeiden osalta vuositasolla +/– 50 miljoonaa kappaletta ja nuuskan osalta +/– 3,5 miljoonaa rasiaa (95 prosentin luottamustasolla). 

Matkustajatuontiseurantatutkimuksen teettivät sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Jenni Oksanen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30577, jenni.oksanen(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Meri Paavola, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163343, meri.paavola(at)gov.fi