Hyppää sisältöön
Media

Raportti
Seurantaraportti rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnin kokemuksista julkaistiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.8.2022 10.32
Uutinen

Eduskunta edellytti valtioneuvostolta seurantaraporttia hyväksyessään joulukuussa 2019 ehdotuksen raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi. Valtiovarainministeriö julkaisi seurantaraportin rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista saaduista kokemuksista 19. elokuuta.

Raportoitavien rajat ylittävien järjestelyjen raportointivelvollisuus perustuu virka-apudirektiivin DAC6-muutoksen kansalliseen täytäntöönpanolainsäädäntöön. Direktiivimuutoksen tavoitteena oli saada EU-jäsenvaltioiden viranomaisille jäsenvaltioiden välisellä automaattisella tietojenvaihdolla kattavat ja asianmukaiset tiedot mahdollisista aggressiivisen verosuunnittelun järjestelyistä, joilla voidaan pyrkiä veronkiertoon tai muuhun väärinkäyttöön.

Palvelun tarjoajilla eli rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen suunnittelijoilla, markkinoijilla, organisoijilla ja hallinnoijilla on vuoden 2020 heinäkuusta alkaen ollut velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tiedot järjestelyistä, joissa voi olla veron kiertämisen tai välttämisen elementtejä. Lisäksi palvelun tarjoajien on pitänyt ilmoittaa yksilöintitiedot järjestelyjä hyödyntävistä henkilöistä ja yrityksistä. 

Seurantaraportti tarjoaa tietoa raportointivelvollisuuden vaikutuksista

Seurantaraportissa kuvataan palvelun tarjoajien kokemuksia raportoinnista, muun muassa raportointivelvollisuuden vaikutuksia verosuunnittelupalveluja tarjoavien yritysten asiakastoimeksiantoihin sekä raportointivelvollisuuden hallinnollista taakkaa.

Seurantaraportti sisältää myös Verohallinnon kokemuksia raportoinnista, tietoa raportoitujen järjestelyjen lukumääristä ja luonteesta sekä saatujen tietojen perusteella tehdyistä verotustoimenpiteistä. Lisäksi seurantaraportissa on palvelun tarjoajien ja Verohallinnon arvioita siitä, minkä verran raportointivelvollisuuden laajentaminen kansallisiin järjestelyihin lisäisi raportoitavien järjestelyjen määrää.

Lisätietoja: 
Erityisasiantuntija Antti Kurikka, puh. 0295 530 535, antti.kurikka(at)gov.fi