Hyppää sisältöön
Media

Suomi allekirjoitti monenkeskisen verosopimuksen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2017 8.41
Tiedote
Kai Mykkänen OECD-kokouksessa 7.6.2017.
Kuva: OECD

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen allekirjoitti keskiviikkona 7. kesäkuuta monenkeskisen yleissopimuksen, jolla estetään veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja. Muutoksien tavoitteena on muun muassa estää perusteettomien etujen saavuttamista verosopimusten avulla ja verojen jäämistä saamatta kokonaan.

Veronvälttämisen ja voitonsiirtojen vastaisessa hankkeessa (BEPS, Base Erosion and Profit Shifting) on sovittu toimista, joilla muutetaan valtioiden välisiä sopimuksia kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi (verosopimukset). Verosopimuksilla pyritään estämään tulon kaksinkertaista verotusta. BEPS-hankkeen ovat käynnistäneet teollisuusmaiden järjestö OECD ja G20-valtiot.

Jotta verosopimusten muutokset voitaisiin saattaa voimaan mahdollisimman pian, neuvottelukonferenssissa valmisteltiin monenkeskinen yleissopimus, johon liittymällä valtiot voivat muuttaa jo olemassa olevia kahdenvälisiä verosopimuksiaan. Konferenssi oli avoin kaikille, ja sen työhön osallistui Suomi mukaan lukien hieman yli 100 valtiota ja lainkäyttöaluetta. Konferenssi hyväksyi yleissopimuksen tekstin 24. marraskuuta 2016.

68 valtiota allekirjoitti

Yleissopimuksen ensimmäinen allekirjoitustilaisuus järjestettiin OECD:n ministerikokouksen yhteydessä 7. kesäkuuta. Suomi allekirjoitti sopimuksen tässä yhteydessä yhdessä 67 muun valtion kanssa.

Jotta yleissopimuksella olisi vaikutuksia tiettyyn verosopimukseen, on myös Suomen kahdenvälisen sopimuskumppanin allekirjoitettava ja ratifioitava yleissopimus. Yleissopimus vaatii Suomessa vielä eduskunnan hyväksynnän.

Osan määräyksistä voi jättää valitsematta

Osa yleissopimuksen määräyksistä on minimistandardeja, jotka kaikkien BEPS-työhön sitoutuneiden valtioiden odotetaan hyväksyvän. Osa määräyksistä puolestaan suosituksia, joiden hyväksyminen on vapaaehtoista.

Yleissopimus on rakennettu siten, että valtio voi jättää suositusluonteisen määräyksen valitsematta tekemällä varauman. Lisäksi joitain minimistandardeja voi täyttää useammalla vaihtoehtoisella tavalla.

Suomi valitsi ne yleissopimuksen määräykset, jotka ovat minimistandardeja eli 6. artiklan mukaisen johdantokappaleen, 7. artiklan mukaisen sopimusten väärinkäyttöä estävän määräyksen ja 16. artiklan mukaiset määräykset keskinäisestä sopimusmenettelystä. Lisäksi Suomi valitsi 17. artiklan mukaisen määräyksen siirtohinnoittelun vastaoikaisusta niihin verosopimuksiinsa, joissa sitä vielä ei ole. Lisäksi Suomi valitsi välimiesmenettelyn tietyin rajauksin.

Lisätietoa yleissopimuksesta (OECD:n sivut, englanniksi)

Yleissopimus kokonaisuudessaan

Suomen varaumia koskeva ilmoitus

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Antero Toivainen, puh. 02955 30098, antero.toivainen(at)vm.fi