Hoppa till innehåll
Media

Finland undertecknade ett multilateralt skatteavtal

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2017 8.41
Pressmeddelande
Kai Mykkänen.
Bild: OECD

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen undertecknade onsdagen den 7 juni en multilateral konvention som förebygger skattebaserosion och vinstflyttingar. Målet med förändringarna är bland annat att motverka omotiverade skatteavtalsrelaterade fördelar och nollbeskattning.

Inom projektet mot skattebaserosion och vinstflyttning (BEPS) har man avtalat om åtgärder för att ändra avtalen som syftar till att undvika dubbelbeskattning (skatteavtalen). Skatteavtalens syfte är att förhindra dubbelbeskattning. BEPS-projektet har inletts av industriländernas organisation OECD och G20-länderna.

För att ändringarna i skatteavtalen ska kunna sättas i kraft så snart som möjligt beredde man vid förhandlingskonferensen en multilateral konvention för att stater genom att tillträda konventionen ska kunna ändra sina befintliga skatteavtal. Konferensen var öppen för alla och något över 100 stater och jurisdiktionsområden deltog i arbetet. Konferensen godkände konventionstexten den 24 november 2016.

68 stater undertecknade

Det första tillfället att underteckna konventionen ordnades i samband med OECD:s ministermöte den 7 juni. Finland undertecknade avtalet tillsammans med 67 andra stater.

För att konventionen ska ha någon effekt på ett specifikt skatteavtal måste också Finlands bilaterala avtalspart underteckna och ratificera konventionen. Konventionen kräver ännu riksdagens godkännande i Finland.

En del av bestämmelserna kan väljas bort

En del av konventionens bestämmelser är minimistandarder som alla de stater som har förbundit sig till BEPS-arbetet förväntas godkänna. Andra bestämmelser är däremot rekommendationer som har en fakultativ karaktär.

Konventionen är upplagd så att en stat kan låta bli att välja en bestämmelse av rekommendationskaraktär genom att göra ett förbehåll. En del minimistandarder kan också uppfyllas på flera alternativa sätt.

Finland valde de bestämmelser som utgör minimistandarderna, dvs. det inledande stycket i enlighet med artikel 6, bestämmelsen som förhindrar missbruk av avtal i artikel 7 och bestämmelserna i artikel 16 om förfarandet för ömsesidig överenskommelse. Därutöver valde Finland bestämmelsen i artikel 17 om negativ justering av internprissättning för de skatteavtal som fortfarande saknar den. Finland valde också skiljeförfarandet med vissa begränsningar.

Ytterligare information om konventionen (OECD:s webbplats, på engelska)

Konventionen i sin helhet (på finska och engelska)

Finlands offentliggörande av reservationer (på finska)

Ytterligare information:

Antero Toivainen, regeringsråd, tfn 02955 30098, fornamn.efternamn(at)vm.fi