Hyppää sisältöön
Media

Suomi ja Ranska allekirjoittivat uuden verosopimuksen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2023 14.41
Tiedote

Sopimus allekirjoitettiin tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi. Sopimuksen allekirjoittivat 4. huhtikuuta valtiovarainministeri Annika Saarikko ja Ranskan suurlähettiläs Agnès Cukierman.

Alun perin vuonna 1970 tehtyä verosopimusta yritettiin uudistaa jo 1980- ja 1990-luvuilla, mutta uuteen sopimukseen ei päästy eläketulojen verotusoikeuden jakamista koskeneiden eriävien näkemysten vuoksi. Sopimus oli monin osin vanhentunut eikä vastannut enää OECD:n malliverosopimusta eikä Suomen noudattamaa verosopimuspolitiikkaa. 

Sopimusneuvottelut aloitettiin uudestaan vuonna 2019 ja Suomen ja Ranskan välinen uusi verosopimus allekirjoitettiin 4. huhtikuuta 2023. Sopimuksen voimaansaattaminen edellyttää kuitenkin vielä eduskunnan hyväksymistä ja voimaansaattamislakia.

Muutoksia eläkkeiden ja portfolio-osinkojen verotukseen 

Sopimus muuttaa erityisesti muusta kuin julkisesta palveluksesta saadun eläkkeen verottamista. Uuden sopimuksen myötä Suomi saa verottaa myös Suomesta Ranskaan maksettuja muusta kuin julkisesta palveluksesta saatuja eläkkeitä. Näissä tapauksissa kaksinkertaisen verotuksen poistaa poikkeuksellisesti lähdevaltio eli Ranskassa asuvalle henkilölle Suomesta maksettavasta eläkkeestä Suomessa menevästä verosta vähennetään tästä eläkkeestä Ranskassa maksettu vero. 

Niiden henkilöiden osalta, jotka sopimuksen allekirjoitusajankohtana asuivat yhdessä sopimusvaltiossa ja saivat eläkettä toisesta, jatketaan vuoden 1970 sopimuksen soveltamista eli eläkettä verotetaan vain henkilön asuinvaltiossa. 

Uusi sopimus muuttaa myös portfolio-osinkojen verotusta. Uuden sopimuksen myötä osinkotulon lähdevaltiolle annetaan portfolio-osingon osalta oikeus periä 15 prosentin lähdevero. Myös kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen käytettävä menetelmä muuttuu vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmään Suomen nykyisin noudattaman verosopimuspolitiikan mukaisesti. 

Lisäksi uusi sopimus sisältää OECD:n uusimman malliverosopimuksen mukaisen kiinteän toimipaikan artiklan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomen tekemään verosopimukseen sisällytetään kiinteän toimipaikan artikla tässä muodossa. Kyseinen artikla on osa OECD:n ja G-20 maiden käynnistämän, veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa estävän, BEPS-hankkeen tuloksia. 

Valtiovarainministeriö valmistelee Suomea sitovat verotuksen valtiosopimukset. Sopimuksia ovat tuloverosopimukset, perintö- ja lahjaverosopimukset, tietojenvaihto- ja virka-apusopimukset. 

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Minna Ojala, puh. 0295 530 291, minna.ojala(at)gov.fi