Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Suomi on maailman turvallisin maa - VAHTI-päivässä esiteltiin digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueita

SisäministeriöValtiovarainministeriö 1.12.2017 13.02
Uutinen

VAHTI-seminaarissa korostettiin Suomen hyvää turvallisuustilannetta. Valtiovarainministeriön asettama julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) järjesti jo 20. VAHTI-seminaarin 29.marraskuuta. Ajankohtaisseminaari kokosi paikalle 120 julkisen hallinnon turvallisuudesta vastaavaa johtajaa, esimiestä ja asiantuntijaa.

Yhteistyöllä pidämme Suomen turvallisimpana maana

Tilaisuuden avausesityksen pitänyt sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg toi esityksessään esille, että Suomi on maailman turvallisin maa ja sellaisena meidän on pysyttävä.

”Turvallisuuden varmistamiseksi on käytettävä kaikki, myös digitaalisen maailman tarjoamat, mahdollisuudet. Digitalisaatio on mahdollistava tekijä, valitettavasti myös järjestäytyneen rikollisuuden osalta”, sanoo Nerg.

Nergin mukaan keskeinen haaste turvallisuuden takaamisessa koskee tietojärjestelmien yhteensopivuutta ja tietojen välitystä tietojärjestelmien ja organisaatioiden välillä. Esityksessään Nerg toteasi, että oikean tiedon on kuljettava viranomaisten välillä ja viranomaisten on saatava jakaa tietoa keskenään.

Nerg korosti, että hallinnon tulisi kehittää kykyä ennakoida ja kehittää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, mikä mahdollistaa myös paremman reagoinnin toimintaympäristössä muuttuviin toimintamalleihin.

”Turvallisuus on meidän yhteinen asiamme, ei poliittinen asia. Suomen keskeinen voimavara onkin sujuva yhteistyö”, totesi Nerg ja kehotti tilaisuuden osallistujia tutustumaan Suomen sisäisen turvallisuuden strategiaan (http://intermin.fi/sisaisen-turvallisuuden-strategia).

VAHTIn toiminta siirtyy Väestörekisterikeskukseen

Tilaisuuden avannut tietohallintoneuvos Aku Hilve kertoi 1.1.2018 tapahtuvasta hallinnollisesta muutoksesta, jossa VAHTIn operatiivinen toiminta siirtyy Väestörekisterikeskuksen vastuulle. Muutos tulee mahdollistamaan VAHTI-toiminnan kehittymisen ja tarvittavat lisäresurssit sen mahdollistamiseksi.

VAHTI-päivän muissa esityksissä käsiteltiin VAHTI-toiminnan ajankohtaisia asioita ja luotiin katsaus tulevaisuuteen ja uudenlaisiin turvallisuuden uhkakuviin tulevaisuudentutkija Risto Linturin johdolla. Lisäksi esityksissä kuultiin esimerkkejä hybridiuhista ja informaatiovaikuttamisesta, joista kertoi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Jukka Savolainen. Toinen ajankohtaiskatsaus esitteli tietoverkkorikollisuuden tilannetta, jonka piti Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö Timo Piiroinen.

VAHTI-organisaatiotunnustuspalkinto Verohallinnolle

Suomi 100 -juhlavuoden Yhdessä-teeman mukaisesti tilaisuudessa myönnettiin ensimmäistä kertaa tunnustuspalkinto organisaatiolle yksilötunnustuksen sijaan. VAHTI-organisaatiotunnustuspalkinnon sai Verohallinto. Tunnustuksen vastaanotti Verohallinnon turvallisuusjohtaja Samuli Bergström.

”Verohallinto on aktiivisesti kehittänyt ja merkittävästi panostanut digitaaliseen turvallisuuteen”, totesi tunnustuksen luovuttanut ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen.

Tilaisuuden lopuksi VAHTIn kaksi ensimmäistä puheenjohtajaa Kaarlo Korvola sekä Mikael Kiviniemi muistelivat VAHTIn alkuvuosia 26 vuoden takaa sekä haastoivat yleisöä huolehtimaan samalla intohimolla turvallisuuden toteutumisesta myös tulevaisuudessa.

Tilaisuuden julkiset esitysmateriaalit ovat VAHTIn sivulla (http://vm.fi/vahti-materiaalit-ja-tilaisuudet)

Lisätietoja:

VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, puh. 050 566 2986, kimmo.rousku(at)vm.fi [1.1.2018 alkaen kimmo.rousku(at)vrk.fi]

Digitalisoituminen Julkisen hallinnon ICT VAHTI