Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland är världens säkraste land – genomgång av delområden inom digital säkerhet under VAHTI-dagen

FinansministerietInrikesministeriet
1.12.2017 13.02 | Publicerad på svenska 1.12.2017 kl. 15.57
Nyhet

Deltagarna i VAHTI-seminariet betonade det goda säkerhetsläget i Finland. Ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen VAHTI som tillsatts av finansministeriet ordnade det 20:e VAHTI-seminariet den 29 november. 120 direktörer, chefer och sakkunniga som svarar för säkerheten inom den offentliga förvaltningen samlades till aktualitetsseminariet.

Finland förblir säkrast genom samarbete

Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg framförde i sitt öppningsanförande att Finland är världens säkraste land, och att vi även i fortsättningen måste vara det.

”Vi måste utnyttja alla möjligheter, även de digitala, för att garantera säkerheten. Digitaliseringen är en möjliggörande faktor, tyvärr även för den organiserade brottsligheten”, säger Nerg.

Den viktigaste utmaningen för säkerheten gäller enligt Nerg interoperabiliteten mellan informationssystem och informationsförmedlingen mellan informationssystem och organisationer.  Nerg konstaterade att myndigheterna måste förmedla korrekt information sinsemellan, och att de också måste kunna dela på informationen.

Nerg poängterade att förvaltningen bör utveckla sin förmåga att förutse och utveckla de tekniska möjligheterna, vilket förbättrar reageringen på förändringar i verksamhetsomgivningen.

”Säkerheten är vår gemensamma sak, inte någon politisk fråga. Det smidiga samarbetet är Finlands viktigaste resurs”, konstaterade Nerg och uppmanade deltagarna till att bekanta sig med strategin för Finlands inre säkerhet. (http://intermin.fi/sisaisen-turvallisuuden-strategia)

VAHTIs verksamhet överförs till Befolkningsregistercentralen

Informationsförvaltningsrådet Aku Hilve som öppnade seminariet berättade om den administrativa reformen där VAHTIs operativa verksamhet överförs på Befolkningsregistercentralens ansvar. Förändringen möjliggör utveckling av VAHTI-verksamheten och tillräckliga resurser för ändamålet.

De övriga presentationerna inkluderade bland annat aktuella teman inom VAHTI-verksamheten samt en framtidsöverblick och en presentation om nya slags säkerhetshot med ledning av framtidsforskaren Risto Linturi. Jukka Savolainen, chefen för Europeiska kompetenscentret för motverkandet av hybridhot, berättade dessutom om hybridhot och informationspåverkan. Timo Piiroinen, chefen för Centralkriminalpolisens central för bekämpning av cyberbrott, berättade om läget med databrottslighet.

Skatteförvaltningen fick VAHTIs organisationshederspris

Eftersom temat för Finlands 100-årsjubileum är ”Tillsammans”, beviljades det för första gången ett organisationshederspris istället för ett individuellt hederspris. VAHTI-organisationshederspriset beviljades Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningens säkerhetsdirektör Samuli Bergström tog emot priset.

”Skatteförvaltningen har utvecklat den digitala säkerheten på ett aktivt sätt och gjort betydande satsningar i den”, konstaterade överdirektör Anna-Maija Karjalainen som överlämnade priset.

VAHTIs två första ordföranden, Kaarlo Korvola och Mikael Kiviniemi berättade avslutningsvis om VAHTIs begynnelsetider för 26 år sedan, och utmanade även publiken till att värna om säkerheten med samma entusiasm även i framtiden.

Det offentliga presentationsmaterialet från seminariet publiceras på VAHTIs webbplats (http://vm.fi/vahti-materiaalit-ja-tilaisuudet)

Ytterligare information:

Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare 050 566 2986, kimmo.rousku(at)vm.fi [från och med 1.1.2018 kimmo.rousku(at)vrk.fi]

Digitalisoituminen Offentliga förvaltningens ICT VAHTI