VAHTI-materiaalit ja -tilaisuudet

VAHTI-ajankohtaiskoosteet

VAHTI-ajankohtaiskooste 1/2017

Voimassa olevat VAHTI-ohjeet

Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjausryhmän (VAHTI) ohjesivusto

Uuden VAHTI-sivuston luonnossisältö

VAHTIn toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019

VAHTIn toimintakertomus vuodelta 2017

VAHTI-tilaisuudet

VAHTI-päivä 14.12.2018

Tilaisuuden verkkotallenne

Ohjelma ja materiaali – Kimmo Rousku

Mobiililaitteiden tietoturvallisuus – Tomi Kinnari

Kun mobiililaite korkataan: Varoittavia esimerkkejä maailmalta – Teemu Myllykangas

Ajankohtaista kyberpuolustuksesta – Mikko Soikkeli 

Ajankohtaista tietoturvallisuudesta – Reijo Aarnio 

Ajankohtaiskatsaus – verkkorikollisuus meillä ja muualla – Timo Piiroinen

Kyberturvallisuusvuosi 2018 ja 2019 sekä #kybersää – Jarna Hartikainen

Aktiivinen puolustus – Benjamin Särkkä

VAHTI-kesäseminaari 31.8.2018

Tilaisuuden verkkotallenne

Palautekysely

Toimitilaturvallisuus

Kybervakoilu

Ajankohtaiskatsaus – Kimmo Rousku

Harjoitus tekee mestareita  – parhaita käytäntöjä ja muita kokemuksia tieto- ja kyberturvallisuusharjoituksiin liittyen, erityisasiantuntija Antti Kurittu

Kybervakoilu - uhka kansalliselle turvallisuudelle? Kim Waltzer

Julkisen hallinnon linjaukset koskien tiedon hallintaa ja sijaintia – Tommi Kangasaho

Tietoturvallisuus osana tiedonhallintalakia - Eeva Lantto

VAHTI 100-vaatimukset – Kirsi Janhunen

Bug Bounty  - case Verohallinto – Samuli Bergström

Bug Bounty – case VRK – Pekka Ristimäki

Miten digitaalinen turvallisuus näyttäytyy verohallinnon johtoon? Markku Heikura
 

Riskienhallintaseminaari 12.3.2018

Tilaisuuden verkkotallenne

Esite riskienhallintaan – johda myös riskejä, mahdollista onnistuminen ja menestys

Päivän ohjelma ja yleisesitys

Valtionhallinnon sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, valtiovarainministeriö

VAHTI-riskienhallintaohje – teoriasta käytäntöön, kokemuksia riskienhallinnan toteuttamisesta valtionhallinnon organisaatioissa

Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen, Valtiokonttori

Havaintoja ja kokemuksia riskienhallinnan toteuttamisesta kunnissa – mitä johto haluaa riskienhallinnasta?
Tietohallintojohtaja Harri Ihalainen, Rovaniemen kaupunki

Case-esimerkki: Miten Valtori hallitsee riskejä?
Riskienhallintapäällikkö Tommi Simula, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Case-esimerkki: miten tietosuoja-asetuksen riskienhallinta poikkeaa perinteisestä riskienhallinnasta?
Erityisasiantuntija Anna Hänninen, tietosuojavaltuutetun toimisto

Case-esimerkki: Riskienhallinta maanmittauslaitoksessa – mitä pitkäaikainen kehittäminen on opettanut?
Johtava asiantuntija Tuija Lehtinen, Maanmittauslaitos

Miten riskienhallinta näyttäytyy johdolle?
Tarkastusjohtaja Kaisa Sistonen, oikeusministeriö

ERM – kohti kokonaisvaltaista riskienhallintaa
Riskienhallintajohtaja Heljo Laukkala, Metso Oyj

Riskit hallintaan –paneeli

VAHTI-päivän 29.11.2017 aineisto

Päivän ohjelma ja yleisesitys

  • VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI-tietoturvabarometrin alustavia tuloksia - Kimmo Rousku
  • 20 + vuotta VAHTI-toimintaa - Kalervo Korvola

Miten Suomesta tulee maailman turvallisin valtio? - Päivi Nerg

Kohti alustataloutta, henkilökohtaisia materiaaleja, keinoälyä ja robotisaatiota – turvallisuus suurien haasteiden ja uudenlaisten ratkaisujen edessä - Risto Linturi

Ajankohtaiskatsaus kyberrikollisuuteen - Timo Piiroinen

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikon 2017 materiaalit

4.10.2017 Tietosuojapäivän materiaali

Tietosuojapäivän materiaali koottuna yhteen tiedostoon.

3.10.2017 Sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari

1 Tilaisuuden avaus, Aku Hilve ja Kimmo Rousku
2 VAHTI Sähköisen asioinnin tietoturvaohjeen esittely (VM 25/2017), Kimmo Janhunen
3 Ajankohtaista identiteetin hallinnasta ja eIDAS-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta, Kimmo Mäkinen
Saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano ja sähköisen asioinnin palveluiden suunnittelussa huomioitavaa, Jani Ruuskanen
5 Suomi.fi -valtuudet Suomi.fi –palvelukokonaisuudesta, Petteri Ohvo
6 Miten Suomi.fi-palvelut edistävät niitä käyttävien tietoturvallisuutta? Pekka Ristimäki
7 Miten tietoturvallisuus ja tietosuoja saadaan palveluihin sisäänrakennetuksi? Pyry Heikkinen
8 Digital by Default – case esimerkkejä – verohallinto, Samuli Bergström
9 Digital by Default – case esimerkkejä – Oikeusrekisterikeskus, Kimmo Janhunen
10 Sähköinen asiointi ja turvallisuus -paneeli
Paneeli löytyy 3.10. tilaisuuden verkkotallenteen loppuosasta. 
www.mediaserver.fi/live/vahti-teemaviikko

2.10.2017 Tieto- ja kyberturvallisuusluennot

1 Avaus, Aku Hilve ja Kimmo Rousku

2 Vuoden 2017 keskeisimmät tietoturvauhkat ja varautuminen, Jarna Hartikainen

3 Kohdistetut tieto- ja kyberturvallisuushyökkäykset (APT), Tomi Hasu

4 Sosiaalinen media, sähköposti ja tietoturvallisuus, Antti Kurittu

5 Millainen on hyvä salasana - muuta tunnusten ja salasanojen hallinnasta, Tommi Simula ja Kimmo Janhunen

6 Kuinka tulee toimia erilaisissa häiriötilanteissa?, Erja Kinnunen

7 Miten sovellat riskienhallintaa omassa työssäsi?, Pyry Heikkinen

8 Tietoturvallisuuden huoneentaulu - miksi näin kannattaa toimiai?, Petri Puhakainen

 

Teemaviikon tilaisuuksien materiaalit löytyvät VAHTIn materiaalit ja tilaisuudet -sivulta.
http://vm.fi/digitaalisen-turvallisuuden-teemaviikko

 

VAHTI-kesäseminaari 5.6.2017 aineisto

VAHTI-kesäseminaari - kooste seuraavista esityksistä:
VAHTI-tilannekatsaus – Kimmo Rousku
JUHTA-yhteishankkeet -  Tuula Seppo
Tilannekatsaus VAHTIn asiantuntijajaoston toiminnasta
Harri Ihalainen, Esa Keränen, Kimmo Janhunen, Petri Puhakainen, Erja Kinnunen

Digitaalisen turvallisuuden iso kuva – Aarne Hummelholm, valtiovarainministeriö

Ajankohtaista tiedonhallintalakikokonaisuudesta – Tomi Voutilainen, valtiovarainministeriö

Ajankohtaista tietosuojasta – Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto

22/2017 Ohje riskienhallintaan

VAHTI-päivän 13.12.2016 aineisto

VAHTI-henkilöstön ja johdon tietoturvabarometrin tulokset, Kimmo Rousku
VAHTI-riskienhallintamallin ja prosessin esittely, Ari Uusikartano
VAHTI Sähköisten asioinnin tietoturvaohje, Kimmo Janhunen
VAHTI kuntien tietoturvajaoston toiminta vuonna 2016, Harri Ihalainen
Digitaalinen turvallisuus toiminnan digitalisaation ja robotisaation mahdollistajana, Jarno Limnéll
VAHTIn toiminta v 2017-2019, Anna-Maija Karjalainen
Miten VAHTI kehittää tieto- ja kyberturvallisuutta v 2017-2018, Kimmo Rousku
VAHTIn uusi portaali ja hallintamalli, VAHTI 100-pilottivaatimukset, Kirsi Janhunen

Kuntien kyberturvallisuuspäivät 4.-5.10.2016

VAHTI-raportti 1/2016 EU-tietosuojan kokonaisuudistus – Excel-tukityökalu
Excel-tukityökalu ilman riskienhallintaosiota

VAHTI-seminaari - Toiminnan jatkuvuus ja tietoturvapoikkeamien hallinta 13.9.2016 aineisto

VAHTI 2/2016 toiminnan jatkuvuuden hallinta -ohjeen esittely - Ryhmän pj Riitta Gröhn, Aalto-yliopisto
BIA-vaikutusanalyysi-työkalu
VAHTIn ajankohtaiset asiat - Kimmo Rousku, VM
Toiminnan jatkuvuus osana kyberturvallisuuden kehittämistä -  Jarno Limnéll, Aalto-yliopisto
VAHTI 3/2016 Tietoturvapoikkeamien hallinta-ohjeen lausuntoversion esittely - Ryhmän pj Juha Ilkka, VNK
Tilannekatsaus VIRT | tuleva VAHTI-portaali | uusi VAHTI-hallintamalli - Kirsi Janhunen, VM

VAHTI-raportti 1/2016 - EU-tietosuojan kokonaisuudistus -julkaisuseminaari

VAHTI-tilaisuus ICT-toimittajille 15.3.2016 aineisto

Ajankohtaista SEcICT-hankkeesta - Kirsi Janhunen, VM
Lyhyt oppimäärä - Mistä salauksessa on kyse? - Risto Hakala, Viestintävirasto
Tietojen salaus ja keskeiset haasteet - Aki Tauriainen, Viestintävirasto
VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä - Kimmo Rousku, VM

VAHTI-päivän 10.12.2015 aineisto

VAHTIn toiminta 2015-2016 - Kimmo Rousku, VM
VAHTI-ohjejaoston tilannekatsaus - Pekka Ristimäki, VRK
Valtionhallinnon häiriötilanteiden hallinta - Kirsi Janhunen, VM
Uudistuva lainsäädäntö - Hannele Kerola, VM
EU:n tietosuoja-asetus - Anu Talus, OM
Ryhmätyön purku

VAHTI - Kuntien tietoturvaseminaarin 13.11.2015 aineisto ja videolinkki

Aineisto ja tallenne löytyvät täältä

VAHTI - Ohje salauskäytännöistä seminaarin 11.11.2015 aineisto

Uuden VAHTI-ohjeen esittely - Kimmo Rousku, VM
Lyhyt oppimäärä - Mistä salauksessa on kyse? - Risto Hakala, Viestintävirasto
Mitkä ovat tietojen salauksen keskeiset haasteet? - Aki Tauriainen, Viestintävirasto
Case- VYVI-turvaposti - Tommi Simula, Valtori
Miten salaus pitäisi ottaa huomioon ICT-hankinnoissa? - Outi Jousi, Hansel