Hyppää sisältöön
Media

Informationshanteringens lagstiftning bereds öppet

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2016 15.06
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som utreder utvecklandet av lagstiftningen som gäller informationshanteringen. Målet med utvecklingen av informationshanteringslagstiftningen är att säkerställa mångsidigt, smidigt och säkert utnyttjande av information inom den offentliga servicen.

För att kostnaderna inom den offentliga förvaltningen ska kunna minskas och verksamheten effektiviseras krävs att information kan utnyttjas på ett mångsidigt och effektivt sätt samt så öppet och i så stor omfattning som möjligt.

Utnyttjandet av information är väsentligt i en digital handlingsmodell, och det kräver tydlig lagstiftning. Enhetliga handlingssätt och utnyttjandet av organisations- och gränsöverskridande information bör garanteras genom uppdaterad lagstiftning och styrning.

- Beredningen sker så öppet som möjligt. Beredningsprocessens transparens förbättras och utkast sänds på remiss under beredningens gång. Avsikten är också att utmana samarbetsgrupperna till en öppen dialog om behoven att utveckla lagstiftningen, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, ansvarig för spetsprojektet för digitalisering av de offentliga tjänsterna och utnämnare av arbetsgruppen.

Arbetet som utförs av lagstiftningsarbetsgruppen för informationshantering har ett samband med det nationella verkställandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning samt regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

Arbetsgruppen ska

  • utreda nuläget med och utvecklingsbehoven i fråga om informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen samt lagstiftningen som gäller överlåtande av information och informationshanteringsförfarandena
  • ta reda på om det inom olika förvaltningsområden uppstått speciallagstiftning om sekretess som antingen är onödig eller som står i strid med offentlighetslagen
  • utreda registreringsbehoven och möjligheterna till att utvidga utnyttjandet av register inom den offentliga förvaltningen, samt
  • utarbeta ett förslag till utveckling av lagstiftningen så att en regeringsproposition om informationshanteringslagstiftningen kunde överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2017.

Beslutet om tillsättande (på finska)

Ytterligare information:

Enhetschef Sami Kivivasara, tfn 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi
Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216

Anu Vehviläinen Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt