Hyppää sisältöön
Media

Talouspolitiikan koordinaattori Sami Yläoutinen:
Tulevaan vaalikauteen valmistautumassa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2018 9.21
Kolumni
Sami Yläoutinen.

Seuraavan hallituksen talous- ja finanssipoliittisen ohjelman tulee perustua ajantasaiseen ja perusteelliseen tilannearvioon. Valtiovarainministeriön oma valmistelu tähtää tähän.

Kuluva vaalikausi on vielä täydessä vauhdissa, ja työtä sen ympärillä riittää. Samalla kuitenkin tulevaan vaalikauteen valmistautuminen on pikkuhiljaa alkanut.

Valtiovarainministeriö on julkaissut muiden ministeriöiden tapaan tulevaisuuskatsauksensa, jonka tarkoituksena on tuottaa tilannearvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

Työllisyysaste ja julkisen talouden velkaantuminen edelleen ajankohtaisia haasteita

VM:n tulevaisuuskatsauksen nimi – työ, hyvinvointi ja tulevaisuus – kuvaa hyvin katsauksen keskeistä sisältöä. Työllisyysasteen nostaminen on keskeinen keino hyvinvoinnin ja Suomen julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi. Näin turvataan myös tulevaisuuden palvelut.

Suomi elää nyt noususuhdanteen vaihetta, ja tästä on syytä olla tyytyväinen. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että talkoot Suomen kuntoon laittamiseksi ovat vasta alussa. Yhdeksän viime vuoden aikana koettu kaksoistaantuma on jättänyt jälkensä julkiseen talouteen. Vuoden 2008 jälkeen julkisen velan suhde BKT:hen on kaksinkertaistunut ja julkisyhteisöjen bruttovelka kasvanut yli 70 miljardilla eurolla. Suomi kohtaa seuraavan, väistämättä ennemmin tai myöhemmin eteen tulevan taantuman huomattavan velkaisena.

Viimeaikainen suhdannenousu ei riitä parantamaan julkisen talouden tilaa olennaisesti, sillä väestön ikääntyminen jatkuu, ja rakenteellinen työttömyys on korkea. Suhdannenousu ei siten ratkaise julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Muihin pohjoismaihin verrattuna meillä on paitsi rakenteellisesti matalampi työllisyysaste ja heikompi julkisen talouden nykytila, mutta myös ikärakenteen suurempi muutos, jota syntyvyyden lasku korostaa.

Helppoja lääkkeitä ongelmien selättämiseksi ei ole. Kestävyysvajeen umpeen kurominen on edennyt kuluvalla vaalikaudella, mutta työ on vielä kesken. Työllisyys, tuottavuus ja tehokkaat julkiset palvelut ovat edelleen ratkaisujen keskiössä. Talouskasvu ja julkisen talouden kestävyys riippuvat kyvystämme uudistaa rakenteita ja toimintatapoja sekä hyödyntää uutta osaamista.

Tulossa raportti kehitysnäkymistä ja politiikkakysymyksistä tulevalle hallitukselle

VM:n tulevaisuuskatsauksessa esitetyt huomiot lähivuosien näkymistä ovat vielä verraten yleisiä. Seikkaperäisemmin tulevan vaalikauden kehitysnäkymiä, haasteita ja niihin liittyviä politiikkakysymyksiä tullaan käsittelemään VM:n raportissa, jonka julkaisua on kaavailtu tulevan vuodenvaihteen tienoille. Samanlainen virkamiespuheenvuoro on julkaistu ennen vuosien 2007, 2011 ja 2015 eduskuntavaaleja, joten voidaan hyvällä syyllä puhua jo perinteestä.

Tavoitteenamme on näin tuottaa aineistoa yhteiskunnalliseen keskusteluun niistä politiikkakysymyksistä ja mahdollisista ratkaisuista, joilla Suomen taloudellinen tulevaisuus voitaisiin turvata.

Työ, hyvinvointi ja tulevaisuus - Valtiovarainministeriön tulevaisuuskatsaus

Sami Yläoutinen

Talouspolitiikan koordinaattori

Talousnäkymät Talouspolitiikka