Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiovarainministeriö, Verohallinto ja Tulli tiedottavat
Tullin verotustehtävien siirron aikataulut täsmentymässä

Valtiovarainministeriö
30.10.2015 12.00
Tiedote

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon -hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty ohjausryhmässä.

VETO-hankkeen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa valmisteverotuksen, autoverotuksen ja maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirto Verohallinnon hoidettavaksi. Siirrolla pyritään saavuttamaan kustannus- ja resurssihyötyjä ja pienentämään yritysten hallinnollista taakkaa.

Hankkeen ohjausryhmä on hyväksynyt  hankesuunnitelman 29.10.2015. Suunnitelmassa määritetään muun muassa hankkeen tehtävät, vaiheistus ja aikataulutus. Tehtävien siirron päävaiheistus on seuraava:

Valmisteverotus ja autoverotus

  • Valmisteverotus ja autoverotus siirtyisi Verohallintoon 1.1.2017.
  • Valmisteverotuksen ja autoverotuksen verotusprosessit ja tietojärjestelmät siirtyisivät Verohallinnon käyttöön sellaisenaan. Siirtymäkaudella 1.1.2017 alkaen Verohallinto käyttää tehtävien hoitamiseen Tullin tietojärjestelmiä ja verotusprosesseihin sekä tietojärjestelmiin tehdään vain välttämättömät muutokset.
  • Tavoitteena on, että autoverotus ja valmisteverotus integroidaan Verohallinnon uudistettavaan tietojärjestelmään (valmisohjelmisto) 1.1.2020.
  • Siirtoa koskevat hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2016.

Maahantuonnin arvonlisäverotus

  • Maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtoajankohta päätetään 18.12.2015. Siihen mennessä selvitetään, voidaanko maahantuonnin arvonlisäverotus integroida Verohallinnon valmisohjelmistoon 1.1.2018 vai lykkääntyykö integraatio vuoteen 2020. Siirto tapahtuu, kun tehtävät voidaan integroida Verohallinnon valmisohjelmistoon.
  • Mikäli tehtävien siirto tapahtuu 1.1.2018, siirtoa koskevat hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2017.

Hankkeen projektit

VETO-hankkeeseen kuuluvat lainsäädäntöprojekti, prosessit ja organisaatio -projekti, henkilöstöprojekti ja ICT-projekti. Projektien tehtäviin kuuluu muun muassa tehdä ehdotukset säädösmuutoksista, suunnitella ja toteuttaa muutokset Verohallinnon prosesseihin ja organisaatioon, tehdä ehdotus Tullista Verohallintoon siirrettävistä vi­roista ja henkilöistä, suunnitella ja toteuttaa toimitilajärjestelyt sekä selvittää ja toteuttaa toimeenpanon kannalta välttämättömät ICT-muutokset.

Hankkeella toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Lisätietoja:                        

VM, ylijohtaja Helena Tarkka, puh. 02955 30141, [email protected]
Tulli, ylijohtaja Jarkko Saksa, p. 040 332 2786, [email protected]
Verohallinto, johtaja Arto Pirinen, puh. 020 612 000/vaihde, [email protected]

Kärkihankkeet Valtiovarainministeriö Verotus kärkihankkeet norminpurku