Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ylijohtaja Terhi Järvikare:
Tupakka ja bensa tuovat valtiolle verotuloja vielä pitkään

Valtiovarainministeriö
7.1.2020 8.20
Kolumni
Terhi Järvikare.

Valmisteverojen tuotoissa ei ole odotettavissa isoja yllätyksiä lähitulevaisuudessa, vaikka autojen päästöt pienenevät ja tupakointi vähenee. Pitkällä aikavälillä on syytä varautua siihen, etteivät verot kartu samoista lähteistä kuin nykyisin.

Verojärjestelmän ensisijainen tehtävä on rahoittaa julkisia palveluja ja tulonsiirtoja. Valmisteveroilla on myös toinen tehtävä: ohjata kulutusta. Seuraamme verollisen kulutuksen kehitystä tarkasti ja otamme tulevan kehityksen huomioon verotuottoennusteissa.

Päättäjät määrittelevät, kuinka suurta verotuottolisäystä tavoitellaan. Mitoitamme veronkorotukset niin, että saavutamme korotuksella tavoitteen. Otamme mitoituksessa huomioon myös sen, miten paljon veronkorotus arvion mukaan pienentää kulutusta. Vertailukohtana on aina se, että veronkorotusta ei tehtäisi.

Tupakkaveron tuotot kasvussa

Tupakkavero on hyvä esimerkki ohjaavasta verosta, sillä sen tarkoituksena on edistää tupakkalain terveyspoliittisia tavoitteita. Tupakointia onkin saatu vähennettyä osin veron avulla niin, että savukkeiden kulutus on supistunut neljänneksen vuodesta 2008. Veronkorotukset ovat olleet sen verran suuria, että kulutuksen vähenemästä huolimatta tupakkaverotuotot ovat kasvaneet merkittävästi.

Marraskuussa uutisoitiin, että tupakkaveron kertymä oli laskenut merkittävästi vuotta aiemmasta. Tämä ei kuitenkaan johdu kulutuksen ennakoimattomasta romahduksesta vaan pääasiassa siitä, miten veronkorotuksia edeltävä varastointi vaihtelee ja ajoittuu eri kalenterivuosille. Todellisuudessa tupakkaverotuotot eivät ole laskussa vaan edelleenkin veronkorotusten ansiosta kasvussa.

Myös nykyinen hallitus tulee todennäköisesti pääsemään tavoiteltuihin tupakkaverotuottoihin, sillä mitoituksessa on otettu huomioon tupakoinnin väheneminen. On kuitenkin varauduttava siihen, että verotuotto laskee merkittävästi, sillä tupakkalain tavoiteaikatauluna on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä.

Autokannan uusiutuminen vie aikaa

Myöskään polttoaineverojen tuotot eivät ole notkahtaneet. Jatkossa verotuottojen kuitenkin ennustetaan pienenevän, koska autokanta muuttuu energiatehokkaammaksi ja fossiiliset polttoaineet korvautuvat kevyemmin verotetuilla biopolttoaineilla.

Koko autokannan tasolla muutos ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä – verotuototkaan eivät ole laskeneet eivätkä laske lähivuosina dramaattisesti. Bensiinin valmisteverotaso ei ole reaalisesti noussut 2010-luvulla, mutta aiempien hallitusten tekemät veronkorotukset ovat kasvattaneet nimellisesti verotuottoa ja niin tulee käymään myös tämän vuoden lopulla, kun seuraava veronkorotus tulee voimaan.

Veroja voi tarvittaessa kerätä muista lähteistä

Keskustelu valmisteverojen roolista osana valtion verotuloja on tervetullutta. Pitkällä aikavälillä on hyvä varautua siihen, etteivät verokertymät kartu samoista lähteistä.

Lähitulevaisuudessa ei ole kuitenkaan odotettavissa suuria yllätyksiä. Kulloinkin tavoitellut lisäverotuotot tullaan mitä todennäköisimmin myös keräämään, vaikka esimerkiksi autokanta ja liikennemuodot kehittyvät. Mikään ei myöskään estä tulevia hallituksia keräämästä tarvittavaa julkisten palvelujen rahoitusta toisista lähteistä niin, että tavoitteena on pelkästään verotulojen kerääminen, ei kulutuksen ohjaaminen.

Terhi Järvikare

osastopäällikkö, ylijohtaja

@TerhiJarvikare